Daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert, er ikke imponert over Energi Norge og Oslo Economics forslag til utjevning av nettleien. Foto: Distriktsenergi

«Underlig» og «tynne greier», sier Distriktsenergis daglige leder Knut Lockert om Oslo Economics-rapporten.

Som Energiteknikk skrev torsdag, har Energi Norge kommet med et motforslag til Distriktsenergis såkalte effektivitetsmodell for likere nettleie.

Istedenfor å gjennomføre store endringer i dagens system, foreslår Energi Norge en justert versjon av utjevningsordningen, der sammenhengen mellom kostnadene for nettselskapene og kostnaden for kundene reflekteres bedre, for å sikre effektivitet.

Undergraver reell utjevning

I en artikkel på sin egen nettside gir Lockert Oslo Economics notat det glatte lag.

«Har dere virkelig satt dere inn i Distriktsenergis «effektivitetsmodell» eller var konklusjonen bestemt på forhånd?», spør Lockert.

Oslo Economics premisser er ifølge Lockert direkte feil, og han mener Energi Norge bruker notatet til å «undergrave en mulighet» for «utjevning som reelt sett gir en mulighet for lavere tariffer i utsatte områder med få kunder, og med utfordrende klimatiske og topografiske forhold».

Læreboka passer ikke

At utjevning av nettleie svekker sammenhengen mellom nettselskapets og kundenes kostnader og dermed svekker insentivene til kostnadseffektivisering, står «nok i læreboka».

«Men passer jo ikke her. For de har glemt at premissen treffer først når selskapene er sammenlignbare, dvs. sammenlignbare når en skal se på tariffens størrelse. Hafslund har 59 kunder pr. kilometer høyspentnett, Sogn og Fjordane Energi har 17 kunder pr. kilometer høyspentnett og Nord-Salten Kraft har 8. Nord-Salten Kraft er paradoksalt nok også ett av landets mest effektive selskaper med nær landets høyeste nettleie. Uansett hvor effektive de måtte være i Sogn og Fjordane og i Nord Salten vil de aldri være i nærheten av Hafslunds nettleie. Enkelt, sant og brutalt, med mindre man gjennomfører en reell utjevning av tariffen», skriver Lockert.

Liten sammenheng

Det er også slik at nettleien er ikke bare knyttet til selskapets egne kostnader, men også store kostnader til overliggende nett som nettselskapet ikke har anledning til å påvirke.

«Distriktsenergi har gjentatte ganger påvist at det er liten sammenheng mellom effektivitet til selskapene og størrelsen på tariffen. Vi stiller oss undrende til at Oslo Economics ikke ser ut til å ha fått med seg dette. Vi tør minne om at vi har svært effektive selskaper med høy tariff, som Nord-Salten og vi har mindre effektive selskaper med en lav tariff», skriver Lockert. 

Han skriver videre at i Distriktsenergis modell blir det tilnærmet 100 prosent sammenheng mellom selskapets effektivitet og størrelsen på tariffen.

«Hvordan er det mulig å hevde fra Oslo Economics at det svekker effektiviteten i selskapene?», skriver Lockert. 

«Svaret er ett av to. Enten forstår man ikke sammenhengen eller så vil man ikke forstå sammenhengen. Vi tror jo helst det siste», skriver Lockert.. 

Tar kostnadene for landet

Det kanskje viktigste spørsmålet for Lockert er hvordan man skal løser problemet med at noen selskapers kunder tar kostnadene for hele landet når det gjelder elektrifisering.

«Det er slik at med ny produksjon, med batteribanker og elladere, så fordeles ikke disse kostnadene på AS Norge, men de ligger igjen lokalt. Effektivitetsmodellen løser denne utfordringen. Oslo Economics gjør det ikke», skriver Lockert.

Kjernespørsmålet er ifølge Lockert om man ønsker en reell utjevning av tariffen.

«Vi registrerer at «noen» ikke ønsker en reell utjevning av nettleien i Norge», skriver han.