havvind
Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.

Dette blir ifølge Equinor verdens største bunnfaste havvind-utbygging med en samlet installert kapasitet på 3,6 GW.

Prosjektene forventes å levere elektrisitet tilsvarende forbruket til 4,5 millioner britiske hjem, skriver Equinor i en pressemelding.

Vindparken Dogger Bank vil bestå av tre prosjekter; Creyke Beck A, Creyke Beck B og Teesside A.

Balanseprisene for prosjektene vil ifølge Equinor være 39,650 britiske pund per MWh for Creyke Beck A og 41,611 britiske pund per MWh for Creyke Beck B og Teesside A (i reelle 2012-priser).

Kostnadsreduksjon

Resultatet av auksjonen reflekterer de kontinuerlige kostnadsreduksjonene og den teknologiske utviklingen som har bidratt til å øke konkurranseevnen til bunnfast havvind, skriver Equinor.

Kontraktene som er tildelt gir en fast pris for de første 15 årene i drift, noe som gir prosjektene en lang og forutsigbar inntektsprofil.

– Vinnerbudene for verdens største havvindutbygging er et veiskille for vår satsing på havvind og støtter opp under utviklingen av Equinor som et bredt energiselskap. En full utbygging av Dogger Bank vil utgjøre et industrielt knutepunkt for vind i Nordsjøen. Dogger Bank vil også spille en viktig rolle i realiseringen av Storbritannias ambisjoner for havvind og støtter opp under landets mål om å bli karbonnøytralt. Med svært gode vindforhold, grunt vann og muligheter for stordriftsfordeler, er prosjektene godt posisjonert til å levere fornybar energi til en lav kostnad til britiske hjem og bedrifter, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre i meldingen.

 Sammen med det nylig tildelte Empire Wind-prosjektet i USA, posisjonerer Dogger Bank Equinor som et betydelig selskap innen havvind.

– Prosjektene gir stordriftsfordeler og synergieffekter som ytterligere styrker vår globale konkurranseevne innen havvind. Kostnadsreduksjonene bransjen oppnår gjennom kontinuerlig prosjektgjennomføring og teknologisk innovasjon vil bidra til ytterligere verdiskapning i tiden fremover, sier konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim, i meldingen.

9 milliarder pund

Dogger Bank-prosjektene anslås å utløse samlede investeringer på om lag 9 milliarder britiske pund, eller drøyt 100 milliarder kroner, i tidsrommet 2020 til 2026.

Joint venture-selskapet bestående av Equinor og SSE vil søke om såkalt “non-recourse”- prosjektfinansiering for Dogger Bank-utbyggingen. En sondering blant potensielle långivere skal ha vist en svært sterk interesse for britiske havvindprosjekter.

Partnerne planlegger endelig investeringsbeslutning for det første prosjektet i løpet av 2020 og kraftgenerering planlegges for 2023. Videre faser av Dogger Bank vil bli utviklet deretter.

Partnerskapet (JV) har valgt SSE som operatør for prosjektets byggefase og Equinor som operatør for driftsfasen av vindparken. Begge selskaper vil ha personell utplassert i begge faser.

Tildelingene er et resultat av en «Contract for Difference»-auksjon arrangert av the National Grid på vegne av Storbritannias Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS), som har sikret en havvindskapasitet på 6 GW for å nå målet på 30 GW havvind innen 2030.

 

FAKTA OM DOGGER BANK:

• Ligger mer enn 130 km øst for Yorkshire-kysten i den britiske delen av Nordsjøen.

• Havdypet varierer mellom 20 og 35 meter.

• Hvert prosjekt vil ha en installert kapasitet på 1,2 GW. Sammen kan de tre prosjektene dekke om lag 5 % av Storbritannias samlede kraftbehov.

• Første prosjekt forventes å komme i drift i 2023, og lisensen vil gjelde for 50 år.

• Vindturbingeneratorene (WTG) forventes å være på 10+ MW og installert på påler.

• Overføringssystemet vil være høyspent likestrøm (HVDC) pga. den lange avstanden til nettilkoblingspunktet på land. Dette blir første bruk av HVDC for havvind i Storbritannia.

• Kontrakten gjelder for 15 år og justeres for inflasjon. Etter CfD-støtte vil hvert prosjekt få markedspris for elektrisitet.