Intensjonsavtalen ble undertegnet i Beijing onsdag av administrerende direktør i CPIH, Tian Jun, og konserndirektør Pål Eitrheim fra Equinor. Foto: Equinor

Equinor og CPIH (China Power International Holding) har undertegnet en intensjonsavtale om å samarbeide om havvind i Kina og Europa.

Intensjonsavtalen åpner også opp for et eventuelt utvidet samarbeid mellom de to selskapene

– Kina øker raskt bruken av fornybare energikilder og naturgass. Landet satser for fullt på å bli verdens største marked for havvind innen 2030. Som en stor aktør innen havvind ser Equinor frem til å samarbeide med CPIH om å utvikle havvind, sier Equinors konserndirektør for nye energiløsninger, Pål Eitrheim i en pressemelding.

– Som en ledende kraftprodusent i Kina, er vår internasjonale strategi å bli en ledende leverandør av energi globalt. Intensjonsavtalen mellom CPIH og Equinor er et stort steg videre for begge selskaper inn i nye markeder for fornybare energikilder og mot et langsiktig strategisk samarbeid. Vi er overbevist om at samarbeidet mellom CPIH og Equinor i Kina og Europa vil tilføre bransjen omfattende erfaring, kunnskap og ekspertise. Vi ser frem til å styrke samarbeidet og utvikle en bærekraftig energivirksomhet sammen med partneren vår både i hjemmemarkeder og utenlands, sier administrerende direktør for CPIH, Jun Tian i meldingen.

Intensjonsavtalen ble undertegnet i Beijing 25. september av administrerende direktør i CPIH, Tian Jun, og konserndirektør Pål Eitrheim fra Equinor. Ministerråden fra den norske ambassaden Mattis Raustøl deltok også i seremonien.

China Power International Holding Limited (CPIH) er et datterselskap i det statseide selskapet State Power Investment Corporation (SPIC) som utvikler og driver kraftprosjekter innen tradisjonell og fornybar energi. Innen utgangen av 2017, hadde CPIH en samlet installert kapasitet på 35,17 GW, hvorav 44,87 prosent kommer fra fornybar energi.