Jacobsen Elektro har engasjert Kvale Advokatfirma til å bistå med en restrukturering av selskapet og forhandle med kreditorene om en akkordløsning.

I mellomtiden fortsetter selskapets virksomhet som normalt, går det fram av en pressemelding Jacobsen Elektro sendte ut fredag ettermiddag.

Her blir det vist til at det siden i sommer er blitt jobbet intensivt med å sikre verdier og legge til rette for økonomisk lønnsom drift. Det er iverksatt flere tiltak for å styrke selskapets likviditetssituasjon og for å redusere gjeld.

«For å sikre likebehandling av selskapets kreditorer ble det i begynnelsen av juni innført en betalingsstans for eldre usikret gjeld i selskapet. Til tross for tiltakene som iverksatt befinner Jacobsen Elektro AS seg fortsatt i en krevende økonomisk situasjon», heter det i pressemeldingen.

Jacobsen Elektro er et av flere datterselskap til Jacobsen Elektro Holdning AS, som igjen eies av investoren Johan Svendsen. Han eier selskapene Jel Oil & Gas, Jelcem AS og Jig Holdning, som alle har hatt store underskudd de siste årene.

Etter det Energiteknikk erfarer, er først og fremst driften i disse datterselskapene som er hovedårsaken til det økonomiske uføre Jacobsen Elektro er kommet i.

Elektrobedriften har gått bra, men det er blitt tatt ut betydelige midler for å dekke økonomiske tap i de andre selskapene i konsernet.

2017 er det siste året konsernet og datterselskapene har levert regnskap. Ifølge regnskapene var dette et spesielt vanskelig år for konsernet og datterselskapene, med dramatisk fall i omsetning og store underskudd.