Vamma
Vamma-kraftverket ved Askim i Østfold. Illustrasjonsfoto.

KS er skuffet over at kraftskatteutvalget foreslår tiltak som omfordeler 4,5 milliarder kroner i inntekter fra kommuner og fylkeskommuner til staten, uten samtidig å være tydelig på hvordan kommunene skal kompenseres.

– Forslaget til ny kraftverkbeskatning utfordrer lokaldemokratiet, skriver KS i en pressemelding.

Kommuner og fylkeskommuner mister med forslaget nesten 4,5 milliarder kroner i inntekter. Statens inntekter øker nesten like mye.

– Vertskommunene og fylkeskommunene må kompenseres for ulempene av kraftutbyggingen gjennom en rettmessig del av kraftskatteinntektene. Regjeringen må også sørge for at eventuelle omlegginger i kraftverkbeskatningen ikke reduserer kommunesektorens inntekter, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i meldingen.

KS skriver at de er svært overrasket over at utvalget «ikke ser at grunnlaget for lokaldemokratiet svekkes» ved at kraftskatteinntektene ikke lenger kommer lokalsamfunnet til gode.

Ekspertutvalget foreslår å videreføre den statlige grunnrenteskatten tilnærmet uendret, men opphever i stor grad alle de kommunale ordningene. Kommuner og fylkeskommuner mister med forslaget nesten 4,5 milliarder kroner i inntekter. Statens inntekter øker nesten like mye.

KS mener også at kommunesektoren må kompenseres for miljømessige inngrep i naturen.

– Vannkraftkommunene har avgitt natur til bygging av vannkraft, og de må kompenseres for de miljømessige inngrepene. Konsesjonsavgift er en egnet skatt for å ivareta disse samfunnsøkonomiske ulempene, sier Helgesen.

Det kan se ut til at finansminister Siv Jensen (Frp) forutså kritikken. I pressemeldingen hun sendte ut da hun mottok rapporten uttalte hun nemlig følgende:

– Regjeringen er opptatt av at vannkraften også i fremtiden gir positive ringvirkninger for lokalsamfunnene. Slik jeg ser det, er det er ingenting i utvalgets forslag som hindrer at kraftinntektene til kommuner og fylker opprettholdes. Hensikten med å sette ned utvalget var å legge best mulig til rette for samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i vannkraft.