Fredrik Behrens slutter i Sunnfjord Energi. Foto: Sunnfjord Energi

Fredrik Behrens går etter eget ønske av som administrerende direktør i Sunnfjord Energi og begynner som kommunikasjonsrådgiver i BKK.

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Nettsjef Arild Fleten er konstituert i stillingen fram til 31. desember 2019. Fra september blir Sunnfjord Energi fusjonert med BKK. Det medfører også at deler av oppgavene til administerende direktør faller bort.

Behrens vil fortsette  i arbeid til han går av for aldersgrensen på 70 år, om litt under to år.  

– Jeg har hatt elleve flotte år som leder i Sunnfjord Energi og er stolt over det vi har fått til sammen. Vi har en svært kompetent arbeidsstokk, og jeg mener dette er det rette tidspunktet for å gi stafettpinnen videre, sier Behrens i meldingen.  

Han vil tre inn i en rolle som seniorrådgiver i kommunikasjonsstaben i BKK, der han skal jobbe med rammevilkår og prosjekt for konsernledelsen. Han vil være ansatt i Sunnfjord Energi ut året, og arbeidsforholdet blir formelt overført til ny arbeidsgiver som en del av virksomhetsoverdragelsen ved årsskiftet.

Arvid Fleten vil overta de oppgåvene som fremdels vil ligge til stillingen som administrerande direktør i Sunnfjord Energi. Han vil beholda rollen som nettsjef. Behrens vil fortsette som styreleder i Enivest AS.