Demonstrasjonene mot vindkraft på Frøya var omfattende tidligere i år. Foto: Norges Miljøvernforbund

Kommunen har slått fra seg planene om å kjøpe ut de tyske investorene og slik stoppe byggingen av vindparken.

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, tok formannskapet i Frøya kommune kontakt med Midgard Vind Holding AS og Stadtwerke München, som er majoritetseier i vindparken, for å avklare om dette kunne være en mulighet for et utkjøp, og eventuelt på hvilke vilkår.

Men disse investorene har ifølge Frøya kommune gitt uttrykk for at selskapets hovedformål er å produsere fornybar energi på vegne av München by og eierne av TrønderEnergi, og at selskapet dermed ikke er noen ordinær finansiell investor.

«Som følge av dette ville det være en grunnleggende forutsetning for Midgard Vind Holding AS/Stadtwerke München å finne et annet fornybarprosjekt for å vurdere et salg av vindmølleprosjektet på Frøya. Et slikt erstatningsprosjekt måtte være av tilsvarende art, størrelse og modenhet som dagens prosjekt på Frøya», skriver Frøya kommune i en pressemelding.

Midgard Vind Holding AS/Stadtwerke München ga ifølge kommunen også uttrykk for at prosjektet på Frøya er del av en større, samlet vindkraftutbygging i regi av TrønderEnergi Vind, og at det vil kunne by på tekniske og finansielle utfordringer å løsrive dette ene prosjektet.

«Det har ikke lyktes å identifisere aktuelle erstatningsprosjekter som beskrevet ovenfor, og det er følgelig ikke grunnlag for noen videre dialog om utkjøp», skriver kommunen.