Mange har forsøkt å få ned kostnaden på bølgekraft og slik gjøre teknologien konkurransedyktig, men ingen har så langt lyktes. Dette illustrasjonsbildet viser et et bølgekraftverk fra Wave4Power. Arkivfoto: Waves4Power

Etter sabotasje på forankringslinene i 2017 forsøker Waves4Power seg igjen med testing av sitt bølgekraftverk på Runde i Møre og Romsdal.

Svenske Waves4Power står bak kraftverket på 100 kW som var utplassert i sjøen utenfor øya Runde i Herøy kommune på Sunnmøre fra februar 2016 til november 2017. 

Da ble imidlertid anlegget ifølge selskapet utsatt for sabotasje ved at forankringsliner ble kappet av. Demoanlegget ble berget og tatt på land for reparasjon.

I september i år går konsesjonen ut. I juli søkte derfor Waves4Power Norges vassdrags- og energidirektorat om å få forlenget konsesjon i tre år. Selskapet ønsker å bruke samme teknologi og plassering som tidligere.

30 meter

Anlegget består av en flytebøye med diameter på åtte meter, med et 30 meter langt rør på 3,5 meter i diameter under seg. Bøya forankres på 60-70 meters dyp.

Det brukes et lukket oljehydraulisk system til å generere strøm, der hydraulikkmotoren, akumulatorer og generatorer er samlet i en rustfri kassett, innebygget i bøyen. I bøyen er det også et elektroskap med styrings- og kraftelektronikk.

Det flytende kraftverket skal produsere 50-100 kW. Strømmen føres via en fleksibel kabel til en mindre bøye like ved, der en transformator øker spenningen fra  490 V til 22 kV. Derfra føres strømmen til land og inn på Tussas lokale strømnett. 

Trenger mye bølger

Tidligere forsøk med samme type system er blitt utført  med godt resultat utanfor Gøteborg, men i et mildere bølgeklima. For å  få lønnsommhet, vil det ifølge selskapet kreves et mer energirikt bølgeklima.

– Waves4Power kommer snarest til å legge ut kraftverket på teststedet ved Runde igjen. Vi har allerede 12.000 timers overlevelsestest av bølgekraftsystemet. Av disse var kraftverket koblet opp til det lokale nettet i 4000 timer. Dette er virkelig et bevis på at det fungerer, sier selskapets daglige leder Göran Fredrikson til Energiteknikk.

Bølgekraftverket testes i samarbeid med runde Miljøsenter og Tussa Energi.

Før kraftverket settes ut igjen, skal Waves4Power gå detaljert gjennom elektronikken og utføre noen reparasjoner. Men bølgekraftbøyen som måtte tas opp, var ikke alvorlig skadd, understreker Fredrikson.

– Konkurransedyktig

I den videre testingen skal det gjøres finjustering av ulike systemkomponenter og nødvendige miljømålinger. Bøyen på Runde skal ifølge Fredrikson både være testanlegg og demonstrasjonsanlegg for teknologien.

Litt senere er målet å teste ut ut selskapets oppdaterte versjon av bøyen, som de kaller WaveEL 4.1 Next Generation, som skal bli startskuddet for selskapets første kommersielle kommersielle bølgekraftpark.

Selv om sol- og vindkraft blir stadig billigere, tror Fredrikson at bølgekraft vil ha en rolle i fremtidens energisystem.

– Vi ser bøølgekraft som et naturlig komplement til vind, solkraft og vannkraft. Kostnaden for å produsere bølgekraft kommer til å bli konkurransedyktig mot både vindkraft og solkraft. Selvsagt kommer ikke de første installasjonene til å kunne ligge så lavt i produksjonskostnad som vi ville ønske, men den såkalte innlæringskurven i produksjonen av bølgekraft peker raskt mot en svært konkurransedyktig kostnad.

Hemmelig plan

– Hva regner dere med at kostnaden blir per produserte kWh?

– Målet med WaveEL 4.1 Next Generation er å halvere produksjonskostnaden og doble energiproduksjonen per bølgekraftbøye. Vi kommer allerede med vår første park til å kunne produsere elektrisitet til en kostnad på mellom 1,25 og 1,75 norske kroner per kilowattime, avhengig av bølgesituasjonen på de ulike stedene. Målet er deretter å redusere produksjonskostnadene, slik at det blir fullt konkurransedyktig med andre grønne energialternativ.

– Hvem ser dere for dere skal kjøpe kraftverkene, er det kanskje små øyer hvor det ikke er nett?

– Vi har kartlagt markedet og vet hvilke kundegrupper som vi fokuserer på. Dette er forretningsintern informasjon som jeg verken får eller vil avsløre i detalj nå, sier daglig leder Göran Fredrikson i Waves4Power AB.