Sonja Berlijn (Statnett) (f.v.), Per Edvard Lund (Hafslund Nett), Gerd Kjølle (Sintef Energi) og Kjell Anders Tutvedt (Hafslund Nett) under prisutdelingen på Smartgridkonferansen i Oslo tirsdag kveld. Foto: Smartgridsenteret

Hafslund Nett fikk tirsdag sammen med SINTEF Energi, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)».

Prosjektet har hatt som mål å demonstrere bruk av ny teknologi som fjernavleste feilindikatorer, fjernstyrte brytere og målinger for estimering av avstand til feilsted for å redusere avbruddsvarighet, antall delavbrudd under feillokalisering samt avbruddskostnader.

Prisen ble delt ut i forbindelse med Energi Norges smartgridkonferanse i Oslo.

Hovedinnovasjonen i prosjektet er nye og forbedrede metoder for planlegging og drift av distribusjonsnettet.

Konkrete resultater

De nye metodene tar ifølge juryen i bruk ny teknologi og funksjonalitet, og det innføres økt automatisering og forbedrede arbeidsprosesser i nettdriften.

– Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett har demonstrert hvordan ny smartgridteknologi, sammen med analysemetodikk og beslutningsstøtte kan gi konkrete resultater i form av økt forsyningssikkerhet og reduserte avbruddskostnader. Juryen har også lagt vekt på at prosjektet har en høy grad av overførbarhet, og kan vise til konkrete resultater fra demoene og konkrete gevinster for nettselskapene, sier juryleder Sonja Berlijn fra Statnett i en pressemelding.

Reduserte driftskostnader

Basert på resultatene fra FASaD er gevinsten for Norge totalt ved å ta i bruk slik smartgridteknologi i høyspennings-distribusjonsnettet (1-22kV) estimert til ca. 125 millioner kroner per år i reduserte avbruddskostnader i Norge.

For nettselskapene vil resultatene i tillegg gi bedre arbeidsprosesser knyttet til feil- og avbruddshåndtering og reduserte driftskostnader som følge av bedre feillokalisering og feilseksjonering.

– Å motta smartgridsenterets innovasjonspris er en stor ære, og vi håper vi kan være med å inspirere til utvikling av nye smarte løsninger, som er helt nødvendig med utfordringene som nettet står overfor», sier driftsanalytiker Kjell Anders Tutvedt i Hafslund Nett i en uttalelse.