Med overveldende flertall sa Alltingets representanter på Island ja til Acer og den tredje energimarkedspakken. Foto: Silje Bergum Kinsten/ norden.org

Et solid flertall i det islandske Alltinget ga mandag sin tilslutning til Acer og EUs tredje energimarkedspakke.

Det melder islandskek aviser, blant annet annet Morgunbladid. 46 representanter stemte for og 13 mot.

Islendingenes ja betyr at EUs tredje energimarkedspakke nå blir en del av EØS-avtalen, etter ti års ventetid. Pakken ble hardt debattert i Norge våren 2018, men et solid flertall på Stortinget sa til slutt ja.

Det siste året har islendingene debattert saken på en lignende  måte, men mandag ble det klart at et stort flertall i Alltinget sa ja til pakken, som dermed kan tre i kraft også i EØS-landene.

– Det er gledelig at vi endelig får satt et punktum for denne prosessen. Ti år er altfor lang behandlingstid for et felles regelverk som er av stor betydning for energinasjonen Norge. Vi er en del av Norden og fullstendig integrert i det europeiske kraftsystemet. For investeringer og arbeidsplasser i hele den norske fornybarnæringen er det derfor viktig at vi har samme regelverk som våre naboer i Sverige, Danmark og Finland, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge i en melding på sin nettside.

EUs tredje energimarkedspakke ble foreslått i 2007 og vedtatt i EU i 2009. Den trådte i kraft i EU i 2011, men innlemmelsen i EØS-landene har drøyd helt til 2019. Pakken består av en rekke felles regler for kraft- og gassmarkedet i Europa.