Administrerende direktør Geir Gjersdal ser inn i en usikker fremtid for Jacobsen Elektro, som på nyåret flyttet inn i nye lokaler i Kjellstad Næringspark i Lier. Foto: Stein Arne Bakken

Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.

Det jobbes nå på spreng for å redde selskapet. I løpet av de nærmeste ukene blir det klart om kreditorene vil gå med på en akkordløsning og om Jacobsen Elektro kan bli tilført nødvendig kapital via nye eiere.

Ifølge en pressemelding Jacobsen Elektro sendte ut i helgen, er Kvale Advokatfirma engasjert for å bistå med en restrukturering av selskapet og forhandle med kreditorene.

I et intervju med Energiteknikk understreker administrerende direktør Geir Gjersdal i Jacobsen Elektro AS at de økonomiske problemene skyldes at bedriften har måttet avskrive intern gjeld i konsernets øvrige selskaper, først og fremst innenfor telekomvirksomheten og leveranser av ferdigblandet betong.

Overført som «lån»

Ifølge regnskapene har dette vært «lån til foretak i samme konsern». Det er gjort slike overføringer på over 330 millioner kroner for årene 2012-2017. De siste tre årene har Jacobsen Elektro tapsført over 150 millioner kroner, hvorav om lag 70 millioner i 2017. Ifølge Gjersdal vil det også bli tapsført mellomværende i 2018.   

Dette  har etter hvert resultert i betydelige likviditetsproblemer for Jacobsen Elektro, og i juni ble det innført betalingsstopp overfor leverandørene på gammel usikret gjeld. Selskapet måtte stoppe arbeidet flere steder, og klarte ikke å oppfylle forpliktelsene på leveranse i tide i to store kontrakter med Statnett om bygging av transformatorstasjonene i Sylling ved Drammen og Skillemoen ved Alta. Disse kontraktene er blitt sagt opp.

Jacobsen Elektro har en rammeavtale med Statnett for prosjekter for vern og kontroll. Gjersdal fremholder at de øvrige kontraktene med nettselskapet går som normalt, også serviceavtalene.

Bedriften går bra

– Virksomheten til Jacobsen Elektro, både her hjemme og ute, er tilfredsstillende. Årsakene til de økonomiske problemene ligger ikke i selskapet, men i konsernet og de øvrige datterselskapene, sier Gjersdal. Han legger til at dette gir håp om å kunne finne en løsning for fortsatt drift.

Gjersdal opplyser at det siden i sommer er satt i verk flere tiltak for å bedre selskapets likviditet og redusere gjeld, i tillegg til at det ble innført betalingsstopp for eldre usikret gjeld.

Krevende situasjon

– Til tross for disse tiltakene er vi fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Vi har nå engasjert Kvale Advokatfirma i arbeidet med å få til en akkordløsning og en restrukturering av selskapet. De skal også bistå med å få investorer til å gå inn med kapital i selskapet. Vi er i dialog med noen aktører med sikte på eierskap, sier Gjersdal.

– Det skal være snakk om et samlet krav fra kreditorene på rundt en halv milliard kroner. Stemmer det?

– Jeg kan ikke si noe om størrelsen på kravene og hvem de enkelte kreditorene er. Vi har vært i dialog med de største kreditorene, og det nærmer seg en løsning. Så snart avtaler med disse er på plass, vil våre advokater forhandle med de øvrige kreditorene. 

– Dere har vel ikke så mye tid på dere, når må en løsning være på plass?

– Vi tar sikte på å kunne gjennomføre forhandlingene i løpet av de nærmeste ukene. Da bør vi også ha et opplegg klart for restrukturering av selskapet, sier Gjersdal.

Selge IPP-prosjekt i Ghana

Gjersdal opplyser at Jacobsen Elektro nå forsøker å selge et større såkalt IPP utviklingsprosjekt for bygging av et gasskraftverk i Ghana. Et salg vil kunne bli et viktig bidrag for å bedre likviditeten i selskapet.

Ifølge Gjersdal er de 65 ansatte i Jacobsen Elektro, de fleste ingeniører organisert i Tekna og NITO, blitt løpende orientert om situasjonen. Han legger til at bemanningen i bedriften har vært stabil siden juni.  

Konkurstruet konsern

Ifølge regnskapene for de siste årene har det gått svært dårlig med Jacobsen Elektro Holding og de øvrige datterselskapene. Disse kan ikke bidra med kapital for å redde Jacobsen Elektro, et selskap de altså har tappet for betydelige midler over flere år.

Jacobsen Elektro Holding AS, med datterselskapene Jel Oil & Gas, Jelco og Jarlsø foruten Jacobsen Elektro, eies 99,5 prosent av Johan Svendsen. Han er styreleder i konsernet og i datterselskapene. Gjersdal er administrerende direktør i holdingsselskapet og i Jelco, foruten i Jacobsen Elektro.

Ikke levert regnskap

Ingen av selskapene har så langt levert regnskap for 2018, og de er ilagt dagbøter av Brønnøysundregistrene. Regnskapene for 2017 ble levert i slutten av november i fjor, fem måneder etter fristen, også da med kritiske bemerkninger fra revisor, blant annet om usikkerhet knyttet til fortsatt drift.

Ifølge regnskapet for 2017 har holdingsselskapet et årsresultat på minus 91 millioner kroner, mens underskuddene i 2016 og 2015 var på henholdsvis 18,4 og 54,9 millioner.

Svært lav konkursscore

Jacobsen Elektro Holdning har betydelig gjeld og svært dårlig likviditet, noe som gir selskapet en konkursscore (såkalt Z-faktor) på 0,33, der mindre enn 1,5 betegnes som «meget høy risiko» for å gå konkurs de neste tre årene.

Regnskapene for 2017 viser betydelig underskudd for alle de fire datterselskapene. Jacobsen Elektro hadde et årsresultat på minus 39 millioner kroner av en omsetning på 301 millioner kroner, noe som under en tredel av omsetningen året før. Selskapet har en konkursscore på 0,69.

Adminisstrerende direktør Geir Gjersdal forklarer den kraftige nedgangen i omsetningen og det store underskuddet i 2017 slik:

–Underskuddet skyldes avsetninger på tap i Jacobsen Elektro, og året ga også lavere omsetning i forhold til  2016, som var et rekordår. Videre hadde de andre søsterselskapene en reduksjon i sin omsetning.