Carl Erik Hillesund, leder i Statnetts kabelavdeling. Foto: Tore Halvorsen

FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.

Et forskningsprosjekt viser at isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler muligens tåler høyere temperaturer enn tidligere antatt (se egen artikkel). Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.

Leder for Statnetts kabelavdeling, Carl Erik Hillesund, sier forskningen kan bidra til at nye anlegg med massekabler kan øke både spenningen og makstemperaturen.

Ingen planer

Men han er skeptisk til å kjøre Statnetts eksisterende kabler hardere.

– Vi har ingen planer om å gå ut over den kapasiteten disse kablene er dimensjonert for i dag, sier han til Energiteknikk.

Hillesund peker på at det er flere faktorer som spiller inn ved driften av massekabler enn det forskerne har funnet ut. Statnett eier slike kabler som er produsert fra tidlig 1970-tall og frem til i dag.

I denne perioden er det gjort mange endringer i tekniske designparametere, slik at forskernes funn ifølge Hillesund ikke nødvendigvis kan henvise til alle kablene.

Hvordan kablene er installert og om de har vært utsatt for mekaniske påkjenninger spiller også inn. 

Korte perioder

Men Hillesund avviser ikke helt at FoU-resultatene kan brukes til å gjøre driften av eksisterende kabler mer lønnsom:

– I teorien vil det være gunstig økonomisk å kunne overbelaste forbindelsene i korte perioder, fordi mye av nytten skapes i relativt kort tidsperioder. Hvis man kan øke kapasiteten noe i disse periodene, vil nytten øke, sier Hillesund.