NHO-bygget på Majorstua, hvor Energi Norge holder til. Foto: Bjørnar Eidsmo/NHO

Ser behov for å stå samlet om opprinnelsesgarantier.

Det globale selskapet har i Norge sine kontorer i Bergen, hvor de jobber med lokale og internasjonale løsninger innenfor energiforvaltning og bærekraft.

Kinect Energy er del av Kinect Energy Group, som blant annet består av tidligere Bergen Energi AS. Selskapet leverer tjenester innenfor energiforvaltning og bærekraft til privat og offentlig sektor, samt energi- og kraftprodusenter. 

– Energimarkedet er i endring, det er derfor viktig for oss å være tett på både nordisk og europeisk energipolitikk. Vi ser også stor verdi i nettverksbygging, intern kompetansebygging og det å stå sammen med resten av energi-Norge for å kunne påvirke utviklingen. Vi ser også et behov for å stå samlet som bransje med tanke på de politiske prosessene som pågår for å vurdere endringer i opprinnelsesgarantisystemet, sier direktør Therese Gjerde i Kinect Energy i en uttalelse på Energi Norges nettside.