reinsfors
Illustrasjonsfoto, Reinsfors dam.

59 prosent av Energi Norges medlemmer har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. Det fører blant annet til tapte kunder og markedsandeler og skrinlagte utvidelser.

I NHOs årlige kompetansebarometer, som ble lanset denne uken, går det fram at 59 prosent av Energi Norges medlemmer oppgir at de har et udekket kompetansebehov.

Energi Norge er den landsforeninger i NHO som oppgir at de har størst behov for både ingeniører og sivilingeniører de neste fem årene. Hele 83 prosent av bedriftene oppgir at det har behov for ingeniørkompetanse.

Ifløge undersøkelsen har ca. 24 prosent av Energi Norges bedrifter tapt kunder eller markedsandeler som følge av udekket kompetansebehov, ca.34 prosent har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten av denne grunnen, mens kompetansemangelen har ført til at ca. 8 prosent har redsert virksomheten. 

– Vår bransje er teknologitung og innovativ, og vi er midt oppe i en rivende utvikling. Dette gjør at vi trenger tung teknisk kompetanse, forskning og innovasjon fremover, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge en pressemelding.

9 prosent av Energi Norges medlemmer oppgir også at de har et behov for doktorgradskompetanse. Grunnen til at de trenger denne kompetansen er at bedriftene har eget forsknings- og utviklingsarbeid.