Av 101 kommuner som har velegnede områder for vindkraft, sier 78 nei til utbygging, mens bare fem sier ja.

18 har ikke svart eller vet ikke. Det viser en oversikt fra Klassekampen, gjengitt av NTB.

Avisen tar utgangspunkt i Nasjonal ramme for vindkraft, der Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) har utpekt 13 områder som skal være velegnede for vindkraft på land.

Ifølge NVE er 97 kommuner berørt av disse områdene. Av disse kommunene har 68 tatt stilling til spørsmålet om utbygging av vindkraft, og kun to kommuner, Nordkapp og Porsanger i Finnmark, er positive.

Klassekampen har i tillegg vært i kontakt med ordførere i 18 aktuelle kommuner, og fått langt flere negative og usikre svar enn positive. De eneste som var positive til vindkraftutbygging, var fra Finnmark: Hammerfest, Måsøy og Kvalsund.

Om høringsinnspillene fra kommunen følges slik det ligger an nå, blir det ifølge Klassekampen bare ett av de 13 områdene som blir utbygd, nemlig Vest-Finnmark.