Energiminister Kjell-Børge Freiberg har et luksusproblem, med mer kraft enn landet får brukt. Arkivfoto: Øyvind Lie

Energiminister Kjell-Børge Freiberg vil støtte et hjemmemarked for havvind, men mener det gir noen utfordringer at Norge har kraftoverskudd.

Equinor og Norsk Industri vil ha store summer til havvind, og så har du kraftbransjen på land som advarer mot at dette blir dyr strøm. Hva synes du om rapporten som forutsetter 36 milliarder kroner i statlige subsidier?

– Det rapporten først og fremst viser er at det er et enormt marked for havvind. I møtet vi nettopp hadde med næringen, pekte flere på et hjemmemarked. Så er det store spørsmålet hva et hjemmemarked er. Men det som står igjen er at vi er enige om at det er et enormt potensial, og at det er verden som er markedet, sier Freiberg i et intervju med Energiteknikk.

Utfordrende kraftoverskudd

– Å ha et hjemmemarked når man skal utvikle en teknologi, er selvfølgelig viktig. Det mener jeg regjeringen har tatt på alvor. Vi har lagt ut tre områder på høring, to som vi foreslår åpnet og ett som vi spør om vi skal åpne. Så ønsker vi selvfølgelig å jobbe videre med næringen for å finne ut hvordan vi kan bidra til å skape et hjemmemarked. Men vi har et virkemiddelapparat i dag, sier energiministeren.

Han mener Enovas støtte til Hywind Tampen er et godt bevis på at det fungerer.

– Vi bruker betydelige midler. Vi skal selvfølgelig bidra. Så må vi være ærlige på at det å bygge havvind for å føre kraften inn i det norske markedet, som i dag har kraftoverskudd, gir noen utfordringer med tanke på hvem som skal betale hva. Men det aller viktigste er at havvind kommer til å bli bygget, også i Norge, og her skal norsk leverandørindustri og norske selskaper være til stede også i fremtiden, slik vi er i dag, sa Freiberg.

Håper på New York-kontrakter

– Det slår meg litt at industrien argumenterer som om dette skal erstatte oljeinntektene, som i bunn og grunn er tapping av grunnrente med svært gode marginer. Havvind har ikke på langt nær de samme marginene. Da blir det vel litt voldsomt å spytte inn flere titalls milliarder kroner?

– Jeg oppfatter at det er ulike ønsker og ulik argumentasjon. Jeg oppfatter ikke at næringen utelukkende peker på at dette handler om 36 milliarder kroner og at det er svaret på om vi lykkes eller ikke i å bevare den ledende posisjonen Norge har innenfor havvind. Jeg erkjenner og innser at et hjemmemarked er viktig for utviklingen av teknologi, og jeg mener at vi har gode systemer for det i dag. Men det er helt sikkert systemer som kan bli enda bedre, sier energiministeren.

Han er glad for Equinors kontrakt i New York.

– Når Equinor nå har vunnet en kontrakt om å bygge vindpark utenfor New York, som skal dekke strømforbruket til 500.000 husstander, har vi et håp om at norske leverandører blir med Equinor inn i realiseringen av vindparken. Det er viktig at vi at vi holder fokuset på at markedet er verden, sier Freiberg.

Påvirker strømprisen

– Og kanskje begrenset støtten til et par, tre, fire milliarder kroner, og ikke tretti-førti milliarder kroner?

– Vi har et kraftoverskudd, og hvis du skal bygge ut ny teknologi med en pris på strøm som er noe helt annet enn det strømmen i dagens marked koster, tror jeg alle skjønner hvordan dette kommer til å påvirke strømprisen i et system som har nok kraft fra før. Men vi skal være med å bidra til et hjemmemarked. Det gjør vi i dag. Og så er jeg veldig glad for at man har et omforent syn på de enorme mulighetene som er der, sier Freiberg.