Ved flere anledninger i høst har BKK fløyet ut minigravere med helikopter for å rydde opp i bekkeinntak. Foto: BKK

BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.

Hver helikoptertur med gravemaskin koster ifølge BKK 30.000 kroner.

– Store og konsentrerte nedbørsmengder medfører blant annet at bekkeinntakene som forsyner kraftverkene, vokser så mye og så raskt at de drar med seg store mengder sand, stein og torv til inntakene i kraftverkene. Dette gir redusert vannmengde i kraftproduksjonen, og sand som slipper igjennom inntaksristene kan gjøre skade på turbinene, sier divisjonssjef for kraftverk i BKK, John Håkon Andersen, til Energiteknikk.

Krevende å lokalisere

Med en middelårsproduksjon på 7 TWh fra 28 heleide kraftverk på Vestlandet er BKK blant de fem største vannkraftprodusentene her i landet. Kraftselskapet opererer i et stort og fjellrikt område hvor det kan være krevende å lokalisere hvor ekstremnedbør oppstår.

– Vi har mannskaper som løpende overvåker situasjonen i vannveiene, slik at vi raskt kan iverksette tiltak når det blir vurdert som nødvendig. Vi har selvfølgelig ikke noe imot mye nedbør, men setter pris på at den fordeler seg mer jevnt over året og i nedslagsfeltet for våre kraftverk, sier Andersen, og legger til at det regelmessig, spesielt om høsten, også gjennomføres synfaringer med droner.

Må følge med

Når store mengder konsentrert nedbør kommer ned i vassdragene, og vannføringen øker langt utover normalen, er det viktig å følge nøye med. Mengder av løsnet sand, stein og torv setter farge på vannet ut av kraftverkene, og «blakkingen» dette medfører, er en indikasjon på at det kan være nødvendig å iverksette tiltak i vassdraget.

Erfaringene med denne værtypen er relativt ny. Det er kun de par siste årene at det har falt så store mengder konsentrert nedbør uten at den på forhånd har vært mulig å forutsi. Eksperter på klima og vær varsler at dette kan bli et permanent fenomen.

Kan bli normalsituasjon

– Det kan vi ikke gjøre noe med, annet enn å ta beredskapsmessig høyde for at dette kan bli en normalsituasjon. En av utfordringene vi i så måte står overfor er hvor mye vann som går tapt i produksjonen når inntakene til kraftverkene helt eller delvis tetter seg til. Dette, kombinert med skadene som finkornet sand kan påføre produksjonsanleggene, er vanskelig å beregne, sier kraftverkssjefen i BKK.