kroepelien
Energi Norges administrerende direktør Knut Kroepelien. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Energi Norge mener Sanderud-utvalget hopper bukk over hovedproblemet når de vil fjerne konsesjonskraft og skjerpe grunnrenteskatten, og kaller forslaget politisk irrelevant.

Ytterligere utvidet*

Energi Norges administrerende direktør Knut Kroepelien er sterkt kritisk til forslagene i Sanderud-utvalgets rapport, som ble overlevert finansminister Siv Jensen mandag.

– Alle med praktisk innsikt i vannkraftinvesteringer vet at utformingen av den statlige grunnrenteskatten hindrer gjennomføring av lønnsomme tiltak. Utvalget har hoppet bukk over hovedproblemet og i stedet gått løs på de kommunale skatteordningene. Det er feil medisin, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge i en pressemelding.

Betaler med underskudd

Energi Norge mener det er bred politisk enighet om å legge til rette for opprusting av eksisterende vannkraftverk. Utvalgets forslag bidrar ifølge bransjeorganisasjonen ikke til dette.

– Vi har ikke noe ønske om å fjerne grunnrenteskatten, men den må endres slik at den ikke rammer prosjekter med dårlig eller normal avkastning. I dag betaler selv kraftverk som går med underskudd grunnrenteskatt. Det bidrar ikke til investeringer i fornybar energi, som vi trenger mer av både for å løse klimaproblemene og skape nye arbeidsplasser, sier Kroepelien.

– Oppsiktsvekkende

Energi Norges direktør for fornybar energi er enig med sin sjef.

– Dette er temmelig oppsiktsvekkende. Men jeg tror det ikke er politisk relevant, det vil ikke bli gjennomført rett og slett, fordi det ikke vil overleve politisk behandling. Det er tverrpolitisk flertall på Stortinget om at man ønsker mer utbygging av fornybar vannkraft, og at det er nødvendig for å oppnå våre klimamål og skape verdier, sier Heløe til Energiteknikk.

 – Men Sanderud mente at det å fjerne konesjonsavgift og konsesjonskraft gjør at utbygginger på marginen blir mer lønnsomme enn de har vært…

 – Ja, men dette gjelder bare prosjekter med nye overføringer eller reguleringer, og selv der er virkningene man snakker om små. For det store flertallet av opprustingsprosjekter har de konsesjonsbaserte ordningene ingen påvirkning på investeringsbeslutningene. De kronene han angriper, er de som gir utbyggingene lokal legitimitet, noe som er helt avgjørende for at de skal bli bygget ut, sier Heløe.

Han peker på handlingsrommet i utvalgets mandat som en mulig årsak.

– Mandatet gikk veldig langt i å beskrive dagens innretning som nærmest perfekt. Slik sett har handlingsrommet utvalget har hatt, og sammensetningen av utvalget, har man strengt tatt ikke hatt håp om at man skulle komme fram til noe annet. Men jeg tror prisen er at dette ikke overleverer en politisk behandling.

*Ber bransjen gripe sjansen

Budskapet fra Per Sanderud da han la fram rapporten i Finansdepartementet like før, var et helt annet. 

– Vi ønsker å beholde grunnrenteskatten, vi mener det er en god skatteform som drar inn overskuddet til felleskapet på en effektiv og nøytral måte. Vi er uenig med næringsorganisasjonen i at den gir feil insentiver med tanke på investeringer i sektoren, sa Sanderud.

Han påpekte også at hele utvalget er enige om å bruke risikofri rente her, noe næringen har vært uenig med dem i.

– Men den blir helt sikkert overbevist når den får lest vår rapport, spøkte Sanderud.

Frykt ikke

– Hvor mye tror du blir igjen av forslagene etter at Stortinget har sett på det?

– Det er ikke jeg den rette adressaten til å besvare. Jeg er bare ganske sikker på at dette er fornuftige ting. Aktørene bør ikke ha en fryktbasert tilnærming til dette. Det er alminnelige, fornuftige økonomiske prinsipper som gjør at kaka blir større. Så får den politiske kampen stå om fordelingen, sa Sanderud.

Han mente forslaget vil bidra til økt utbygging av vannkraft.

– Det er viktig at vi klarer å ta vare på vannkraften vi har i dag, den er utrolig verdifull, og ikke overdriver investeringene i vindkraft. I dag er det en skattemessig vri som gjør at vi har overdrevne insentiver til å investere i vind framover å ta vare på vannkraften vi har, sa Sanderud.

– Kjenn deres besøkelsestid

Sanderud lot seg også intervjue av Energiteknikk. 

– Vi foreslår å avvikle konsesjonskraft og konsesjonsavgift og eiendomsskatt. Det gir jo en massiv forbedring for næringen, sier Sanderud til Energiteknikk.

– Så da vil utbygginger bli lønnsomme som til nå ikke har vært det?

– Dette vil gjøre det lønnsomt. Nå får bransjen kjenne sin besøkelsestid. Nå har de muligheten til å få bedret sine rammebetingelser slik at de investerer rett og mer, sier Sanderud.

– Selv om dere vil øke grunnrenteskatten?

– Vi har ikke tatt stilling til at grunnrenteskatten skal økes. Vi sier at den virker investeringsnøytral, fordi den ikke påvirker deres beslutninger. Det er den fundamentale forskjellen mellom den skatten og de andre skattene. De andre skattene påvirker beslutningene. Vi foreslår å fjerne dem. Så får de lobbe og jobbe hva de vil for meg for å ikke øke grunnrenteskatten. Vi sier bare at for å gjøre dette provenynøytralt, så må du øke grunnrenteskatten, sier Sanderud.