Hilde Gillebo. Foto: Gry Slotterøy/IFE

Hilde Gillebo (45) hentes fra Institutt for energiteknikk (IFE).

Gillebo er en av fire nye medlemmer i konsernledelsen. Endringene gjøres for å «styrke og forberede Multiconsult for fremtidige muligheter og vekst», ifølge en pressemelding fra Multiconsult.

«Med rekrutteringen av Hilde Gillebo som konserndirektør Energi, vil Multiconsult utnytte sterke nasjonale og internasjonale posisjoner innen utvalgte fornybare energiområder, inkludert vannkraft, vind og sol, til å ta nye markedsandeler i fornybarsegmentet», skriver Multiconsult i meldingen.

Gillebo kommer fra stillingen som sektordirektør IFE, og hun har flere år i nøkkelstillinger i SN Power/Agua Imara.

Hun har ifølge Multiconsult bred internasjonal erfaring og har med seg omfattende kommersiell og ledelseserfaring fra energisektoren. Gillebo har en Master of science i marin teknologi fra NTNU.