vann
Illustrasjonsfoto: Anders Ludvigson/Mostphotos

Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.

Det går fram i en pressemelding sendt ut fra Olje- og energidepartementet (OED) fredag.

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Skoelva kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 16,5 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medføre for store ulemper for reindrift, landskap, friluftsliv.

Departementet har også omgjort NVEs konsesjon til Vasselva kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 7,3 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medføre for store ulemper for reindrift og andre interesser.  

Videre har OED gjort om NVEs konsesjon til Lavangselva kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 10,4 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medføre for store ulemper for naturmangfold, landskap og andre interesser.  

Kun ett av fire NVE-vedtak om småkraft i Troms sier OED ja til i denne omgang, nemlig Øvre Tømmerelv kraftverk i Sørreisa kommune. Departementet mener at utbyggingen i tråd med NVEs vilkår vil ha akseptable ulemper for reindrift, landskap og andre interesser. Kraftverket kan bidra med en årlig produksjon på om lag 10,4 GWh.