Prosjektleder Dag-Arne Antonsen har orden på Omexoms beredskapslager i Råde. Foto: Omexom

Omexom Norge har nå offisielt åpnet sitt beredskapslager med utstyr for å håndtere kabelfeil innenfor området 33 kV til 170 kV.

Lageret ligger i Råde i Østfold, rett ved E6,

– Her har vi reservekabler, skjøter, kabelavslutninger og annet nødvendig utstyr til å utbedre feil som trenger øyeblikkelig utbedring, også skjøting av kabler med ulikt tverrsnitt. Vi har flere kunder som har rammeavtale, noen har også plassert utstyr hos oss som vi til enhver tid etterfyller ved behov, etter spesifikasjon. I tillegg er det enkelstående kunder som bruker oss, sier prosjektleder Dag-Arne Antonsen i en pressemelding.

Utstyret som ligger på beredskapslageret, har ellers gjerne 8-12 ukers leveringstid.

– Da ser mange det som en rimelig investering å la oss drive beredskapslager for seg. I tillegg til utstyr har vi døgnkontinuerlig vakt med erfarne kabelmontører som kan rykke ut når som helst hvor som helst, sier Antonsen.

– Vi har også videreført, og lagerfører gamle typer skjøter, såkalt tape-skjøter eller vikleskjøter. Vi er blant meget få som har kompetanse på vikleskjøter som er essensielt for utbedre feil i en beredskapssituasjon, som lynnedslag og overspenning, sier Antonsen.