Bildet er fra tunneldrivingen i Statnetts forrige strekning på Oslos ringkabler, mellom Smestad og Sogn. Foto: Statnett

Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.

I halvannet år har det pågått en strid mellom naboer til tunnelpåslaget på Smestad og Statnett om bråk fra kabeltunnelen som bygges mellom Smestad og Sogn i Oslo.

Bydel Ullern har tidligere sagt at Statnett må stoppe arbeidet i den såkalte innsovningsperioden mellom klokka 11 og 01 hver natt. Statnett advarte mot at det kan gi store forsinkelser i fremdriften av prosjektet, siden man da kun får sprengt to salver hver dag og ikke tre.

Vedtaket fra Ullern bydel i vår var imidlertid uklart, og Statnett har tolket det som at de kunne fortsette å jobbe i dette tidsrommet så lenge de holdt seg innenfor det de selv definerte som det gjeldende regelverket.

Etter mye møter og epostutveksling, presiserte bydelen sitt syn i et brev til Statnett 28. august som Energiteknikk har sett: «Statnett må innstille sitt arbeid i kabeltunnelen mellom kl. 23.00 og kl. 01.00»

Vil ikke stanse

Det har Statnett klaget på, i et brev sendt 12. september.

«Statnett klager med dette på at vedtaket pålegger oss å stanse alt arbeid inne i kabeltunnelen mellom kl. 2.00 og 01.00. Vi er enige i at støyende arbeider skal stanse i perioden, men kan ikke se at det verken er nødvendig, forholdsmessig eller foreligger rettslig grunnlag for å kreve at Statnett også stanser arbeider som ikke støyer», skriver selskapet i et brev til Ullern bydel.

Statnett skriver at forskriften ikke krever et generelt arbeidsforbud, men et forbud mot støyende arbeider i den aktuelle perioden.

«Vi fastholder for øvrig vår forståelse av at forskriftens henvisning til støyende arbeider omfatter arbeider som genererer mer støy til omgivelsene enn det som allerede følger av bakgrunnsstøyen», skriver selskapet.

Selskapet forventer gjennomslag i tunnelen mot slutten av oktober i år.

«Etter gjennombruddet vil arbeidet inne i tunnelen være av en annen art enn slik det er i dag, og et pålegg om å innstille alt arbeid i kabeltunnelen mellom 23.00 og 01.00 etter at vi har fått gjennomslag i tunnelen anser vi som urimelig», skriver Statnett.

Forplanter seg i kroppen

Helge Birkeland er en av naboene som har klaget lenge, siden april i fjor. Årsaken er støyen fra ventilasjonsviften, som gjør det svært vanskelig å sove.

– Jeg innser selvfølgelig at dette er et samfunnskritisk prosjekt, og har all mulig respekt for det. Det jeg ikke har respekt for, er Statnetts behandling av oss som blir ekstra belastet i felleskapets interesse, sier han til Energiteknikk.

Han sier huset deres ligger ca. 50 meter fra tunnelinnslaget.

– Retningen støyen kommer ut av tunnelen og grunnforholdene her gjør at vi får såkalt strukturlyd i huset vårt. Det som en lavfrekvent lys som går i konstruksjonen og forplanter seg i kroppen, sier han.

Han sier han har klaget til Statnett nesten daglig. De skal ha fått noen døgn på hotell.

Bråket har tiltatt

Viften går ifølge Birkeland hele døgnet, med unntak av natt til søndag og natt til mandag, da det stort sett er stille.

– Etter hvert som lengden på tunnelen har økt, har også trykket på viften økt. Det gjør at den lavfrekvente strukturlyden har blitt vesentlig verre. Derfor har også naboer begynt å klage som ikke har klaget like mye før, sier Birkeland.

Han er svært misfornøyd med Statnetts håndtering av saken.

– Da vi ikke nådde fram på neon som helst slags måte, og ikke fikk noen konstruktiv samtale med dem overhodet, gikk jeg til slutt til bydelsoverlegen og klaget. Deretter har det vært en prosess gående mellom bydelen, Statnett og oss. Vi har hatt samtaler og skrevet kilometer med epost, uten at det har ført til noe som helst annet enn trenerende virksomhet fra Statnetts side, hevder han.

– Fikk ikke lydisolering

Han sier bydelen og Statnett kun bruker sine egne støymålinger.

– Jeg har engasjert egne akustikere for å gjøre parallelle målinger. Det nekter Statnett å forholde seg til. Jeg har to støymålere på min eiendom og kan dokumentere at kommunens støyforskrift brytes hver eneste natt. Støyforskriftens paragraf 13 sier at det skal være stille og at all virksomhet skal opphøre mellom klokka 23 og klokka 01, i innsovningsperioden. Det har aldri noensinne skjedd med Statnett, sier Birkeland.

Han mener støyforskriften og folkehelseloven er tydelige på at ved langvarige prosjekter kan man ikke kun tilby overnatting og fortsette arbeidene.

– Støyforskriftens paragraf 15 gir ingen åpning for unntak i perioden 23-01, med mindre man har dispensasjon, og det har ikke Statnett, sier Birkeland.

Han sier at han tidligere har bedt Statnett om å lydisolere huset, men at Statnett har avvist dette fordi det skal ha kostet for mye penger.

Rettens vei

Birkeland har ringt inn en anmeldelse til politiet, men fikk beskjed om å levere den skriftlig. Det vil han nå gjøre.

Han er også i kontakt med advokat for å vurdere en midlertidig forføyning fra domstolen, slik at arbeidene kan stoppes.

– Jeg har all mulig respekt for at det genererer store arbeidsproblemer. Men da må de ta min sak seriøst og komme i dialog på en ordentlig måte.

Han er også i ferd med å klage saken inn for Sivilombudsmannen.

Energiteknikk har sett en klage på Statnett til bydelen fra en annen nabo, som ikke får sove fordi anleggsviftene går døgnet rundt.

«Jeg vurderte å ringe til politiet for å få deres syn på lovligheten for støy. Men fordi jeg nå er på felgen av søvnmangel, orket jeg ikke å ringe», skriver han.

Kjenner seg ikke igjen

Statnetts prosjektleder, Hans Herlofsen, er blitt forelagt uttalelsene, og svarer at selskapet har stor forståelse for at det kan være krevende å bo tett på et prosjekt som dette. Han synes det er leit at de ikke har funnet en løsning som grunneieren finner tilfredsstillende.

«Vi kjenner oss allikevel ikke helt igjen i beskrivelsene som gis her», skriver han.

«Det stemmer at støymålingene viser overskridelser på nattestid, også i det som kalles stille periode. Det betyr ikke dermed at disse overskridelsene skyldes Statnetts arbeider. Entreprenør har vært ute for å måle støy ved flere anledninger, for å gi et bilde av hvordan lydbildet er. Anleggsområdet ligger like ved Ring 3, og de gangene overskridelser er målt i disse testene, har det vært pga. andre støykilder i området.

Vi har utført flere tester med viftene for å finne ut hvilket trinn disse må være på for at viftestøyen ikke skal overskride bakgrunnsstøyen i området, og har prosedyrer for at entreprenør skal sette dem på dette trinnet før klokken blir 23. Statnett har også gjennomført tiltak på selve viftekonstruksjonen for å dempe støyen fra den. Vi vet at viftene enkelte netter har blitt satt ned for sent, og det beklager vi. 

Når det gjelder akustikkmålinger gjort av grunneier, har vi hatt møte med både grunneiers akustikkekspert og fagekspert for støymålinger som vi bruker fra Multiconsult. Vi har ikke mottatt målinger gjort av andre enn Multiconsult. 

Alle som berøres av prosjektet har fått tilbud om alternativ overnatting, som i hovedsak er snakk om hotell. For de som er spesielt berørt eller har grunner som tilsier at det er nødvendig, som i dette tilfellet, har vi inngått mer tilpassede avtaler i tillegg til hotellovernatting». 

Sendes til Fylkesmannen

Energiteknikk har spurt hvor mye det vil forsinke prosjektet om de ikke får arbeidet de de to innsovningstimene.

«Angående forsinkelser så er det vanskelig å si konkret om hvor mye lengre arbeidet vil ta dersom det stanser helt opp mellom 23 og 01 hver natt, men det vil stanse opp syklusen for tunnelarbeidene og bidra til at det vil ta lenger tid å ferdigstille tunnelen. Med dagens løsning, der vi gjennomfører arbeid som ikke er støyende i disse timene, forventer vi tunnelgjennomslag innen utgangen av oktober», skriver Herlofsen.

Ullern byde opplyser til Energiteknikk at brevet de har sendt til Statnett ikke er å anse som noe vedtak. De opplyser at brevet ikke innebærer at de vil stoppe arbeidene. Bydelen vil nå i løpet av en uke eller to sende saken til Fylkesmannen for en avgjørelse om hva som er tilstrekkelig stille.