Hafslund E-CO-sjef Finn Bjørn Ruyter viser statsminister Erna Solberg Vamma 12. Bak bærer statssekretær Oluf Ulseth statsministerens veske. Foto: Øyvind Lie

Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.

Statsministeren, med statssekretær Oluf Ulseth som veskebærer, kastet glans over den offisielle åpningen av Vamma 12-kraftverket ved Askim i Østfold onsdag.

Det nye aggregatet på 127 MW skal produsere om lag 1 TWh kraft i året, og øke den samlede kraftproduksjonen i Vamma med 230 GWh (se fakta nederst i saken).

Bare så vidt lønnsomt

Under åpningen lot ikke konsernsjef i Hafslund E-CO, Finn Bjørn Ruyter, anledningen gå fra seg til å snakke om grunnrenteskatt.

– Da vi tok investeringsbeslutningen høsten 2015, var det så vidt vi fikk det til. Det var et helt marginalt prosjekt. Grunnrenteskatten, som i dag er på 59 prosent, slår inn allerede på helt minimal avkastning, og det er dessverre veldig belastende for prosjekter som dette.

– Så selv her i Vamma, hvor forholdene ligger så godt til rette for et ekstra aggregat, var det så vidt det holdt. Jeg ser virkelig fram til det regjeringsoppnevnte utvalgets innstilling og regjeringens videre arbeid med vannkraftbeskatning. Forhåpentligvis finnes det vilje som gjør at vi kan starte flere slike prosjekter de neste årene. Vi tror det er mange prosjekter som kan følge dette prosjektet, og som er definitivt samfunnsøkonomiske og lønnsomme i hvert fall med normal beskatning, sa Ruyter.

Krevende prosjekt

Ett av prosjektene Hafslund Eco ser på, er Sarpefossen i Sarpsborg, lenger ned i Glomma.

– Det håper vi å kunne bygge ut, sier Ruyter til Energiteknikk.

Prosjektet er mer komplekst og krevende enn Vamma, og Hafslund E-CO eier bare halvparten av fossen, mens Orkla eier den andre halvparten. Selskapene har i dag ett kraftverk hver og ett på deling i fossen, som til sammen gir 964 GWh/år.

Ved en utbygging må selskapene finne en felles løsning, understreker Ruyter.

Enda større

En ytterligere kompliserende faktor er at det både er jernbane og riksvei like ved demningen som det må tas hensyn til.

– Men det er et prosjekt som blir mye større enn dette, sier Ruyter, og sikter til Vamma 12.

– Hvor stort?

– Det vet vi ikke helt ennå. Det kommer an på økonomien, og da kommer rammebetingelsene inn. Per i dag er det ikke lønnsomt, så det ligger nok litt fram i tid. Men dette er ting vi skal begynne å jobbe mye mer intensivt med nå.

– Dere har ikke begynt å lage noen melding om prosjektet?

– Nei, dette har det vært både forsket på og tegne ulike løsninger til over mange år. Men vi er fortsatt i den fasen der vi leter etter løsninger, og ser på mulighetene i rammevilkårene.

Kan drøye

– Er det snakk om et par hundre GWh ekstra?

– Det vil nok for hele fossen i hvert fall være det, kanskje mer også.

– Tre hundre?

– Det er helt avhengig av økonomien. Men som sagt ligger dette ganske langt fram i tid. Vi brukte åtte år på Vamma-prosjektet, og det kan nok dessverre bli noe lignende.

Lønnsomheten i elvekraftutbygginger som dette kommer både av at overløpet reduseres og at anleggene som bygges er mer effektive enn de gamle.

Ingen nye dammer i sikte

Hafslund E-CO har også andre anlegg i Glomma hvor lignende utbygginger kan være aktuelle.

– Det blir veldig spennende om det blir noen forbedringer i beskatningen som gjør at vi kan se på disse anleggene våre med nye øyne og få enda mer ut av dem, sier Ruyter.

– Hva med å bygge helt nye dammer i Glomma, kunne det vært aktuelt med en annen beskatning?

– Det vet jeg faktisk ikke. Det er en veldig kompleks bit, men man skal aldri si aldri.

– Har dere noe i kikkerten?

– Nei, vi har ikke det.

Vil ha utvidelser

I sin tale ved åpningen av kraftverket kom statsministeren inn på skattespørsmålet.

– Noe av det aller viktigste med skatter og kraft er hvordan du sørger for at det går hånd i hånd ved at du får til oppgraderinger og utvidelser også fremover, sa Solberg.

– Og så skal vi sørge for balansen, mellom inntektene til kommune og stat som også er en viktig del av balansen i utviklingen av naturressursen. Vårt mål er å legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi, sa statsministeren.

Ingen løfter

Etterpå svarte hun på spørsmål fra Energiteknikk:

– Hafslund E-CO har lignende planer i Sarpefossen. Det er ikke lønnsomt, blant annet på grunn av beskatningen. Kan du si om skatteregimet blir endret slik at det kan bli lønnsomt?

– Vi har satt ned et utvalg som går gjennom både vannkraftbeskatningen og vindkraftbeskatningen. Jeg kan ikke si noe mer enn at når det kommer, skal vi ha en god gjennomgang av forslagene som de eventuelt kommer med. Jeg er opptatt av å sørge for at vi har lønnsomhet i kraftproduksjonen og kan bygge ut det som er gode tiltak.

Samtidig har vi et behov for at det gis inntekter tilbake til både lokalsamfunnet, som avgir ressurser og natur for å kunne realisere vannkraftverket, og til storsamfunnet, sa Solberg til Energiteknikk.

 

FAKTA OM VAMMA

  • Vamma, som er Norges største elvekraftverk, ligger ved Glomma i kommunene Askim og Skiptvet i Østfold.
  • Den installerte effekten er nå 342 MW og kraftverkets slukeevne er hele 1475 kubikkmeter per sekund. Mindre ekstremt er fallet, på 28 meter.
  • Før utbyggingen hadde kraftverket en middelårsproduksjon på 1350 GWh, som nå er økt til 1580 GWh.
  • Effekten på det nye aggregatet er 127 MW. Turbinen er en vertikal Kaplan. Diameteren på løpehjulet er 7,75 meter.
  • Samlet roterende vekt av turbinen og generatoren er 762 tonn.
  • I praksis vil Vamma 12 produsere ca. 1 TWh alene.
  • Vamma 12 kostet 980 millioner kroner.
  • Slukevnen til det nye aggregatet er 500 kubikkmeter i sekundet, som tilsvarer vekten av om lag 100 elefanter i sekund.
  • Det er 70 meter fra nederst i lensekummen til toppen av taket, fire meter høyere enn Oslo rådhus.
  • Inntakstunnelen er 15 meter bred og 18 meter høy. Varegrinda ved inntaket er på 500 kvadratmeter.

Kilde: Hafslund E-CO