Byens blå batteri - akkumulatortanken ved Energigjenvinningsanlegget i Ålesund.

I Ålesund bidrar en kjempetermos til lagring av overskuddsvarme i fjernvarmesystemet tilsvarende 23. 000 av powerwall-batteriene til Tesla.

Det er mye å tjene på å utnytte annen energi enn elektrisitet til oppvarming i byer og tettsteder, for både samfunnet og strømkundene. I Ålesund har Tafjord Kraftvarme i en årrekke utnyttet spillvarme fra lovpålagt avfallsforbrenning. I en større sammenheng bidrar dette til å gjøre elektrifisering av Norge både billigere og mer effektiv, ifølge en pressemelding fra Tafjord.

Ålesund utnytter energilagring i stor skala. I en gedigen kjempetermos kan Tafjord lagre energi tilsvarende hele 23.000 av Teslas mye omtalte powerwall-batterier. Eller formulert i kroner og øre: Skulle Ålesunds innbyggere kjøpt tilsvarende mange husbatterier fra Tesla ville regningen samlet vært på omlag 1,8 milliarder kroner.

I praksis er Tafjords termos et gigantisk vannbasert bybatteri, et såkalt blått batteri. Ved å lagre varmeenergi til termosen når strømmen er billig – og bruke varmeenergi fra termosen når strømmen er dyr – kan fjernvarmesystemet være med å balansere kraftnettet i byen. 

Å legge til rette for energifleksibel infrastruktur i byer og tettsteder, er noe av det mest effektive kommune-Norge kan gjøre for å realisere dette grønne skiftet, ifølge Tafjord.