Foto: Statkraft

Vindkraftmotstandere rundt omkring i landet slår seg sammen for å koordinere aksjonene mot vindkraftutbygging.

Lokale aksjonsgrupper skal bestå, men den nye organisasjonen, Motvind, skal gi vindkraftmotstanderne en klar stemme mot politikere og andre aktører, melder NRK.

Eivind Salen, som har frontet motstand mot utbygging på Vardafjellet i Sandnes, blir nasjonal leder i Motvind.

Han sier vindkraftutbyggerne ofte går inn i små bygder der det vanskelig å organisere motstand lokalt.

– Vi skal samle og forene alle disse små plassene, sier Salen til NRK.

Motvind vil gå etter flere avgjørelser i NVE, i Olje- og energidepartementet og hos andre statlige aktører.

– Har du tro på at dere kan stoppe igangsatte vindkraftutbygginger?

– Jeg er ganske sikker på at vi vil det, sier Salen.

Motvind ønsker også å bistå huseiere og grunneiere som føler seg overkjørt av vindkraftutbyggere.

8. september holdes det en felles vindkraftaksjon i Oslo 8. september.