Natur kartlegges i nærheten av et av Statnetts mastepunkter. Foto: Statnett

Statnett forsker på løsninger for å ta bedre vare på naturmangfoldet og redusere klimautslippene der de bygger.

I dag finnes det ifølge Statnett ikke overordnede prinsipper for miljøhensyn ved anleggsarbeid i Norge.

– Vi har behov for verktøy og metoder som dekker hele verdikjeden, fra planlegging til drift, vedlikehold og avhending av en ledning, sier prosjektleder Ellen Torsæter i Statnett i en pressemelding.

Forskningen skjer i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og NTNU, med støtte fra Forskningsrådet.

Gran

Det er ifølge Torsæter også behov for mer kunnskap om hva som er viktigst for en vellykket vegetasjonsutvikling i ulike områder, altså at vegetasjonen etter inngrepene utvikler seg til å få mest mulig likt artsmangfold og like økologiske prosesser som i omgivelsene rundt.

Målet for forskningsprosjektet «grønnere naturinngrep og reduksjon av klimagassutslipp i anleggsarbeid» (GRAN) er at det totale omfanget av naturinngrep, klimagassutslipp fra myr og våtmark og tap av naturverdier blir minst mulig ved nye utbyggingsprosjekter.

Prosjektet skal gjøre at Statnett vet hva de skal se etter for å finne tiltak som fungerer på ulike geografiske områder i Norge, og en klimakalkulator for å kartlegge utslipp ved anleggsarbeid i myr.

Prosjektet er ifølge Statnett nær halvveis, og i løpet av sommeren har forskere fra NINA, med assistanse fra biologistudenter ved NTNU, reist rundt i landet og kartlagt effekten av tiltak langs Statnetts byggeprosjekter.

Det ble gjennomført en screening for å se hvordan dekning av vegetasjon henger sammen med jordforhold, naturtype og hvilke tiltak som er gjennomført.

Data er samlet fra nye og gamle anleggsområder, på ulike geografiske steder og i ulik natur over hele landet.

Myr

Dataene som samles inn skal brukes til å avdekke hvilke områder det er nødvending å være særlig oppmerksom på i planfasen, hvilke tiltak som sikrer god gjenvekst, og hva som er viktig å ta hensyn til ved anleggsarbeid og i opplæringen av personell.

Det skal også undersøke hvordan Statnett kan restaurere myr i områder der det ikke er mulig å unngå arbeid i myr.

– Det kan være så enkelt at man tetter dreneringskanaler og tar vare på tuer av vegetasjon fra myra som plasseres ut i etterkant, sier Torsæter.

Prosjektet skal sluttføres i andre halvdel 2021.