Flørli Lysefjorden
Småkraft ønsker kabel over Lysefjorden til to nye kraftverk, men NVE sier nei.

Statnett støtter ikke Småkraft AS sin foreslåtte løsning om småkraft-kabel over Lysefjorden.

Som Energiteknikk nylig omtalte, ønsker Småkraft AS å bygge en sjøkabel på 1,7 kilometer over Lysefjorden for å gjøre det mulig å koble til kraftverkene Dalaåna (9,9 MW) og Nordåna (2 MW) i Forsand kommune i Rogaland.

Disse skal til sammen gi 45,9 GWh ny kraft.

For dyrt

Lyse Elnett synes imidlertid ikke en ny kabel over fjorden er en god løsning, og vil heller at det bygges en ny transformatorstasjon på Helmikstøl, på nordsiden av Lysefjorden.

Den trafoen har Lyse konsesjon til å bygge, men færre nye kraftverk i området enn antatt gjør at løsningen blir for dyr for Småkraft AS.

NVE ba Statnett om innspill i saken, og det har nå kommet. Statnett støtter Lyse Elnetts vurdering.

Driftsikkerhet

Statnett mener løsningen med sjøkabel til Flørli, på sørsiden av fjorden, «fremstår som uhensiktsmessig basert på vurderinger om driftssikkerhet».

«Systemansvarlig vil foretrekke en løsning der det lages et fullverdig koblingsanlegg ved Helmikstøl en for innmating. Den teknisk beste løsningen ville være et redundant koblingsanlegg», skriver Statnett i sitt brev, som Energiteknikk har sett

Dersom en slik løsning ikke er samfunnsmessig rasjonelt ut fra den antatte utviklingen av kraftsystemet, ser Statnett det som hensiktsmessig å utrede en stasjonsløsning basert på enkel samleskinne og effektbrytere mot alle avganger.

NVE opplyser til Energiteknikk at de ennå ikke har fattet vedtak i saken.