Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg under toppmøtet om havvind i Bergen. Equinor-sjef Eldar Sætre og statssekretær Oluf Ulseth sitter på hver sin side, mens Norwea-sjef Øyvind Isachsen sitter aller nærmest kamera. Foto: Eirin Larsen / SMK

Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg avholdt i tirsdag et toppmøte om havvind i Bergen.

Formålet med møtet var å samle de viktigste aktørene innen industri, interesseorganisasjoner, myndigheter og miljøorganisasjoner for å drøfte sentrale hensyn som bør vektlegges ved tilrettelegging for havvind i Norge, og hvilke muligheter norske aktører har i havvindmarkedet.

Ledere fra i alt 30 organisasjoner og selskaper deltok på møtet og ga sine innspill, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Vindkraft til havs, både bunnfast og flytende, vil kunne bli en viktig fornybar ressurs i mange markeder fremover i utlandet, men også grunnlag for næringsutvikling og energi her hjemme i Norge, ifølge Olje- og energidepartementet.

Statsminister Solberg og olje- og energiminister Freiberg ba på møtet om innspill til hvordan Norge best kan ivareta mulighetene som finnes for norsk næringsliv i denne industrien.

– Havvind er allerede en viktig eksport for Norge på det fornybare området, og det er en teknologi vi har forventninger til. Vi skal stimulere til videre utvikling av norske bedrifters posisjon internasjonalt på havvind. Vi vet at teknologi og kraftmarkeder er i endring, og er lydhøre for hvordan vi best går videre i dette arbeidet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.