F.v.: Ingeniør Daniel Petterson, administrerende direktør Wenche Teigland, prosjektleder Hilde Haugse, divisjonssjef utvikling Inger Lundetræ og prosjektleder Tony Kiil. Foto: BKK

BKK Nett med digitalt kompass

BKK Nett staker ut en langsiktig strategi for å utnytte teknologi og data sammen med Siemens PTI og deres «Digitale kompass».
Torsdag, 31 oktober, 2019 - 13:35

Som første nettselskap i Norden bruker BKK Nett digitalt kompass for å peile ut retningen for en helhetlig digital utvikling av drift, vedlikehold og utvikling av strømnettet, kundeservice og virksomhetsstyring i BKK Nett, skriver selskapet i en pressemelding.

Dette er ifølge selskapet ikke en vanlig strategiprosess, den går dypere og er mer konkret innrettet mot arbeidsprosesser i hele nettselskapet.  

BKK Nett legger til rette for skalerbare løsninger som kan betjene et større nett og flere enn dagens 245.000 nettkunder. For å nå målene har selskapet sett behov for å endre blant annet arbeidsmetodikk, systemer og datafangst innen en rekke områder.

Formålet er å se alle prosessene i en helhet, og hvordan de avhenger av hverandre. Arbeidet vil definere ulike forbedringsinitativ som vil kjøres i et felles digitalt transformasjonsprogram. Programmet vil gå over fem år. 

Siemens PTI har brukt sin metodikk i arbeid med nettselskap i flere land på flere kontinenter, men BKK Nett er første nettselskap i Norden som tar hele metoden i bruk. 

- Arbeidet handler blant annet om å samkjøre organisasjonen med felles mål for hvordan vi kan bruke og utnytte teknologi og data. Vi trenger en felles forståelse for hvordan ulike arbeidsprosesser og utviklingsprosjekter er avhengige av hverandre for å lykkes og hvilke andre prosjekt og løsninger vi trenger for å levere kundene det beste energisystemet. Derfor er det viktig med bred involvering i selskapet, sier BKK Netts divisjonssjef for utvikling, Inger Lundetræ.

På forsiden nå

Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.