F.v.: Ingeniør Daniel Petterson, administrerende direktør Wenche Teigland, prosjektleder Hilde Haugse, divisjonssjef utvikling Inger Lundetræ og prosjektleder Tony Kiil. Foto: BKK

BKK Nett med digitalt kompass

BKK Nett staker ut en langsiktig strategi for å utnytte teknologi og data sammen med Siemens PTI og deres «Digitale kompass».
Torsdag, 31 oktober, 2019 - 13:35

Som første nettselskap i Norden bruker BKK Nett digitalt kompass for å peile ut retningen for en helhetlig digital utvikling av drift, vedlikehold og utvikling av strømnettet, kundeservice og virksomhetsstyring i BKK Nett, skriver selskapet i en pressemelding.

Dette er ifølge selskapet ikke en vanlig strategiprosess, den går dypere og er mer konkret innrettet mot arbeidsprosesser i hele nettselskapet.  

BKK Nett legger til rette for skalerbare løsninger som kan betjene et større nett og flere enn dagens 245.000 nettkunder. For å nå målene har selskapet sett behov for å endre blant annet arbeidsmetodikk, systemer og datafangst innen en rekke områder.

Formålet er å se alle prosessene i en helhet, og hvordan de avhenger av hverandre. Arbeidet vil definere ulike forbedringsinitativ som vil kjøres i et felles digitalt transformasjonsprogram. Programmet vil gå over fem år. 

Siemens PTI har brukt sin metodikk i arbeid med nettselskap i flere land på flere kontinenter, men BKK Nett er første nettselskap i Norden som tar hele metoden i bruk. 

- Arbeidet handler blant annet om å samkjøre organisasjonen med felles mål for hvordan vi kan bruke og utnytte teknologi og data. Vi trenger en felles forståelse for hvordan ulike arbeidsprosesser og utviklingsprosjekter er avhengige av hverandre for å lykkes og hvilke andre prosjekt og løsninger vi trenger for å levere kundene det beste energisystemet. Derfor er det viktig med bred involvering i selskapet, sier BKK Netts divisjonssjef for utvikling, Inger Lundetræ.

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.