F.v.: Ingeniør Daniel Petterson, administrerende direktør Wenche Teigland, prosjektleder Hilde Haugse, divisjonssjef utvikling Inger Lundetræ og prosjektleder Tony Kiil. Foto: BKK

BKK Nett staker ut en langsiktig strategi for å utnytte teknologi og data sammen med Siemens PTI og deres «Digitale kompass».

Som første nettselskap i Norden bruker BKK Nett digitalt kompass for å peile ut retningen for en helhetlig digital utvikling av drift, vedlikehold og utvikling av strømnettet, kundeservice og virksomhetsstyring i BKK Nett, skriver selskapet i en pressemelding.

Dette er ifølge selskapet ikke en vanlig strategiprosess, den går dypere og er mer konkret innrettet mot arbeidsprosesser i hele nettselskapet.  

BKK Nett legger til rette for skalerbare løsninger som kan betjene et større nett og flere enn dagens 245.000 nettkunder. For å nå målene har selskapet sett behov for å endre blant annet arbeidsmetodikk, systemer og datafangst innen en rekke områder.

Formålet er å se alle prosessene i en helhet, og hvordan de avhenger av hverandre. Arbeidet vil definere ulike forbedringsinitativ som vil kjøres i et felles digitalt transformasjonsprogram. Programmet vil gå over fem år. 

Siemens PTI har brukt sin metodikk i arbeid med nettselskap i flere land på flere kontinenter, men BKK Nett er første nettselskap i Norden som tar hele metoden i bruk. 

– Arbeidet handler blant annet om å samkjøre organisasjonen med felles mål for hvordan vi kan bruke og utnytte teknologi og data. Vi trenger en felles forståelse for hvordan ulike arbeidsprosesser og utviklingsprosjekter er avhengige av hverandre for å lykkes og hvilke andre prosjekt og løsninger vi trenger for å levere kundene det beste energisystemet. Derfor er det viktig med bred involvering i selskapet, sier BKK Netts divisjonssjef for utvikling, Inger Lundetræ.