Norges energidager
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund snakket på Norges energidager på Fornebu i fjor.

Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.

– Gitt at det er markedspotensial for mer utbygging av vindkraft på land enn det er politisk og folkelig aksept for, vil en trenge en mekanisme for å styre omfang og tempo. En mulig måte å sikre en slik styring på, er å innføre konsesjonsrunder etter modell fra petroleumssektoren, sa vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund på Norges energidager på Fornebu torsdag.

– Da vil man lettere kunne prioritere mellom prosjekter og sikre at det er de samfunnsøkonomisk og miljømessig beste prosjektene som får konsesjon, sa Lund.

Ingen superfan

I sitt innlegg senere på dagen var direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, positiv til Lunds tanker.

– Det er ikke sikkert et løpende konsesjonssystem vil være tilstrekkelig til å sikre at de beste prosjektene blir bygget ut. Så det var gøy at du sa det du sa, Kjetil, for der har vi hatt litt like tanker, at man bør ha mekanismer. Du sammenligner det med konsesjonssystemet offshore. Jeg er ikke alltid superfan av det, sa Hambro.

Hun viste imidlertid til at et lignende system, utviklingskonsesjonene for akvakulturnæringen, kan tjene som forbilde.

– Der må akvakulturnæringen konkurrere om å levere prosjektene som har lavest mulig miljøbelastning. På samme måte kunne man innføre en mekanisme som gjør at vindkraftprosjektene måtte konkurrere og vise fram hvilke av prosjektene som er mest samfunnsøkonomisk lønnsomme og som gir mest kraft til minst mulig skade for naturen, sa Hambro.

Freiberg har ikke konkludert

Da energiminister Kjell-Børge Freiberg møtte pressen på Energidagene like etterpå for å kommentere skrotingen av den nasjonale rammen for vindkraft, ble han også spurt om hva han synes om forslaget om NVE-sjefens skisse til et konsesjonsregime for vindkraft på land etter mønster fra petroleumssektoren. Energiministeren ga ikke noe konkluderende svar.

– Nå skal vi jobbe med det jeg har varslet at vi jobber med [diverse innstramminger i konsesjonsregimet red. anm.], og så registrerer jeg hva Kjetil Lund sier. Det er velig mange initiativer og veldig mange tanker om hva som kan gjøres, og så er det veldig mange tanker om hva som ikke bør gjøres. Mye av dette ligger i de fem tusen høringsinnspillene vi har invitert til. Vi skal fortsette å jobbe med dette, og så skal vi konkludere, sa Freiberg.