Det ble mye motbør for Per Sanderud (t.v.) da han la fram kraftskatteutvalgets konklusjoner for LVK, men det vanket likevel gave fra foreningens leder Torfinn Opheim. Foto: Øyvind Lie

Energi Norge takket Sanderud for at kraftskatteutvalget slår fast at forutsetningen for at dagens grunnrente skal være nøytral, er at man avvikler det offentlige eierskapet.

Da Per Sanderud la fram kraftskatteutvalgets utredning for LVK torsdag, var det ikke mange lovord å høre. Ett unntak var Energi Norge.

– For å variere litt, tenkte jeg jeg skulle si en positiv ting om innstillingen, sa næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Magne Fauli.

– Avvikler offentlig eierskap

Han viste til at utvalget konkluderer med det Finansdepartementet har sagt i årevis, og det som står i mandatet til utvalget, at dagens grunnrenteskatt er investeringsnøytral.

– Det som er veldig bra i utredningen, er at de er veldig tydelige på at en av forutsetningene for at det skal være slik, som det står svart på hvitt med litt andre ord i kapittel 8, er at man avvikler det offentlige eierskapet. Det er rett og slett en forutsetning som ikke har rot i virkeligheten, det er ikke noe det norske folk ønsker seg. Derfor er ikke denne skatten i nærheten av å være nøytral i dagens virkelighet, sa Fauli.

Det var imidlertid kun så langt «rosen» rakk. Fauli kritiserte nemlig Sanderud for å hevde at Energi Norge tror at grunnrenteskatten er en skatt på grunnrente.

– Det gjør vi ikke. Derimot mener vi i likhet med LVK at den bør bli en skatt på grunnrente, slik den var fram til 2007. Da vil vi få en skatt som rammer kraftverkene som har grunnrente, og ikke en som i dag også rammer de moderat lønnsomme kraftverkene, sa Fauli.

– Teoretisk skrivebordsøvelse

Overfor Energiteknikk utdyper myndighetskontakt Bendik Solum Whist i Energi Norge Faulis innspill ved å vise til at en av forutsetningene i rapporten for at grunnrenteskatt skal virke nøytralt er «velfungerende kapitalmarkeder med veldiversifiserte investorer uten eierskapsbegrensninger».

– Dette er jo det stikk motsatte av hva norsk vannkraft er, sier Whist.

Han påpeker at utvalget anerkjenner å ha mottatt innspill om nettopp det.

– Så i praksis anerkjenner de at den ene forutsetningen deres for en nøytral grunnrenteskatt ikke er til stede, og samtidig gjør de ingenting for å bøte på dette i sine forslag. Likevel konkluderer de med at dagens grunnrenteskatt fungerer nøytralt. Dette er i beste fall inkonsistent, og det gjør at dette får mer og mer preg av å være en teoretisk skrivebordsøvelse, sier Whist til Energiteknikk.

I kapittel 8 i rapporten heter det at det ligger utenfor mandatet å vurdere om konsolideringsmodellen, altså modellen for offentlig eierskap, er hensiktsmessig eller om kapitalmarkedet er velfungerende.

«Problemer som følger av konsolideringsmodellen eller kapitalmarkedene for øvrig, bør imidlertid ikke rettes opp gjennom særlige ordninger i skattesystemet», heter det i rapporten.

– Ikke tilfeldig

Per Sanderud svarte på Faulis innspill fra scenen.

– Energi Norge vil ha en skatt bare på superprofitten. Da blir det mindre skatt. Det er helt legitimt for en næringsforening å ønske det. Problemet er at da får du ikke den konstruksjonen som gjør at dette blir investeringsnøytralt. Da vil den gi skjevinsentiver. Vi er opptatt av å gjøre de riktige investeringene. Hvis du innfører den sånn som Energi Norge ønsker, får du ikke den nøytraliteten, sa Sanderud.

Han viste til at grunnrenteskatten har vært grundig drøftet, også i flere omganger tidligere.

– Nok en gang sier ekspertene som har greie på sånt at denne virker nøytralt og er godt utformet. Det er kanskje ikke helt tilfeldig at Energi Norge ikke har fått gjennomslag for sine synspunkter de siste 12 årene da dette har vært tema, sa Sanderud.

–  Er ikke dumme

I et intervju med Energiteknikk svarer Sanderud slik på spørsmålet om hva han synes om at Energi Norges kritikk om at forutsetningene ikke er til stede, siden det er offentlige eiere og det er begrensninger i eierskapet.

– Men da må du gjøre noe med det, du kan ikke belaste skattesystemet med alt som er feil for øvrig.

– Forutsetter dere at det ikke skal være offentlig eierskap?

– Vi har ikke forutsatt noe om det. Det vi sier er at rammevilkårene for denne næringen består av veldig mange ting, og skatt er noe av det viktige. De tingene som du kan si er feil i forhold til dette, kan ikke rettes opp i skatteregimet. Da må du gå inn på rotårsaken til hvorfor det er slik. Du kan ikke belaste skattesystemet med alt som er feil og gjøre justeringer opp og ned og fram og tilbake. Da får du et uoversiktlig skattesystem.

– Så dere har ikke som forutsetning at det ikke skal være offentlig eierskap?

– Nei, vi er ikke så dumme. Det kan hende vi er dumme, men ikke så dumme, sier Sanderud og ler.