Frode Valla får en ny rolle i Helgeland Kraft. Foto: Tore Halvorsen

Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.

Det opplysler selskapet i en pressemelding.

Der heter det at Helgeland Kraft står foran store endringer i de kommende årene både av organisatorisk og forretningsmessig art. Det vises til at myndighetene ønsker å skille nettvirksomheten funksjonelt fra resten av konsernet og at dette må løses innen 1. januar 2021. 

«For å analysere mulighetene konsernet Helgeland Kraft har og ikke minst hva som må gjøres mot målet om ett fullelektrisk samfunn, mener vi at det er viktig å fokusere på temaet forretningsutvikling», sier konsernsjef Eivind Mikalsen i meldingen.

Stikkord somnevnes er elektrifisering av transport, oppdrett og annen industri som vil legge om fra fossilt brensel til fornybar elektrisk energi.

«Nye store kraftprosjekt kommer også inn under stillingen, da vi ser et økende behov for å være på hugget ved nyetableringer og utvidelser av eksisterende industri», sier Mikalsen.

Med endringen ønsker selskapet å «spisse fokuset» på nettvirksomheten, der spørsmål rundt organisering og forbedringer gir selskapet flere utfordringer i årene som kommer.

«Konserndirektør Nett, Frode Valla, har den kompetansen vi har sett etter, og er allerede tiltrådt den nye stillingen. Stillingen som konserndirektør Nett blir lyst ut med det første, og inntil ny er ansatt vil konsernsjef Eivind Mikalsen fungere i stillingen», heter det i meldingen.