Småkraftforeningas daglige leder Knut Olav Tveit deltok på energi- og miljøkomiteens budsjetthøring på Stortinget mandag. Foto: Fra Stortingets videospiller

Småkraftaktører har begynt å vurdere permitteringer, ifølge Småkraftforeninga. LVK ber energi- og miljøkomiteen om ekspress-behandling og skroting av Sanderud-rapporten.

– Det er for øyeblikket full stopp i verdikjeden for småkraft. Det vil si at det er stopp i utbygging, refinansiering og transaksjoner. Leverandørbedrifter har allerede begynt å vurdere permitteringer, på grunn av usikkerheten som er skapt, sa Tveit i en budsjett-høring på Stortinget i regi av energi- og miljøkomiteen i dag.

– Full stopp

Han minnet om at det er 350 konsesjoner som ikke er bygget.

– De er hver i sær vurdert som samfunnsøkonomisk lønnsomme av NVE under ledelse av Per Sanderud. Så går han videre til utvalget og foreslår en skatt som gjør at det blir full stopp i disse, sa Tveit.

Han påpekte også at grunnrenteskatten vil slå hardt inn i regnskapene til eksisterende småkraftverk.

– Vi må regne med flere hundre konkurser oppover langs kysten, og store tap for de lokale sparebankene, som i samme periode får økte kapitalkrav. Så det er en svært alvorlig situasjon og usikkerhet som er skapt, sa Tveit.

Ber om skroting

Juridisk sekretær i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), Stein Erik Stinessen, ga Tveit støtte.

– Det er alvorlig det som har kommet fra utvalget. Og det er ikke bare Småkraftforeninga som kommer med dette budskapet. Kraftnæringen, Energi Norge, kommer med det samme budskapet. Vannkraftutbyggingen er stilt i bero, på grunn av kraftskatteutvalgets utredning. Dette er ikke en sak som skal ligge å vente tre måneder på høring. Det er viktig at man mener noe nå, og helst skroter den, for å bruke det uttrykket, sa Stinessen.

Han påpeker at høringsinstansene er svært samstemte. 

– Samtlige høringsinstanser har protestert mot forslagene i utredningen. Det betyr at vi ikke trenger tre måneders høringsfrist. Den høringsrunden var sluttført på tre dager. Samtlige uttalte seg i løpet av tre dager om utvalgets forslag. Det viser hvor entydig negativ reaksjonen er, sa Stinesen.

Kan ta år

Stinesen ønsker derfor svært rask behandling av saken.

– LVK vil oppfordre komiteen til å mene sitt om utvalgets forslag allerede nå. Hvis den skal gå tjenestevei, med tre måneders høring og så lovsak i Stortinget, så snakker vi om tidligst høsten 2020, eller våren 2021. Det vil si at det kan gå både ett og to år før vi har fått en avklaring om saken. Da er det ikke bare selskapene som har problemer, da har også kommunene problemer med kommuneøkonomien, sa Stinessen.