Går fremdeles gjennom de 5000 innspillene som har kommet.

Nylig stilte SVs Lars Haltbrekken et skriftlig spørsmål til energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) om han ville legge fram den nasjonale rammen for vindkraft til behandling i Stortinget.

Tirsdag svarte Freiberg at departementet hadde fått inn over 5000 innspill i høringen på NVEs forslag til ramme.

«Departementet går nå igjennom alle innspillene som har kommet. Jeg har så langt ikke tatt endelig stilling til det videre arbeidet med dette», skriver Freiberg.