Vermefossen. Illustrasjonsfoto: PeltonMan

– Hundrevis av småkraftverk går mot konkurs

Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Torsdag, 10 oktober, 2019 - 13:59

Årsaken er at utvalget foreslå å innføre grunnrenteskatt for alle kraftverk over 1,5 megavoltampere (MVA).

– Dette en skatt bransjen ikke tåler. Våre tall viser store underskudd for store deler av bransjen mens de med positive tall så vidt vil gå rundt, men neppe tåler flere dårlige kraftår på rad. Dette vil utradere småkraften som drivende kraft i bygdenorge. De det først går ut over er de mange tusen bønder og grunneiere som i dag enten benytter vannfallet sitt selv eller leier det ut til andre. Deretter faller selskapene på rekke og rad, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga i en pressemelding.

Foreløpige tall fra Småkraftforeninga viser følgende effekter av forslaget fra utvalget:

Bransjen utraderes
Foreninga har beregnet effekten av grunnrenteskatt for tre år: 2016, 2017 og 2018. I 2016 ville eksempelvis 140 av 200 (69 prosent) enkeltstående småkraftverk gått med et gjennomsnittlig underskudd på 640.000 etter grunnrenteskatt.

En annen måte å se det på er avkastningen i bransjen i toppåret 2018 med rekordhøye kraftpriser.

«Da var totalt overskudd etter skatt i for hele småkraftbransjen 200 millioner. Dette tilsvarer en totalavkastning på 1,3%. For tre av de siste 5 årene er totalavkastningen negativ. I disse tallene inngår anslagsvis 400 småkraftverk», skriver Småkraftforeninga i pressemeldingen.

– Denne bransjen overlever ikke effekten av Sanderud-utvalgets forslag, sier Tveit.

Stopp i nybygging
Småkraften har i dag 50 verk under bygging og en reserve på 350 konsesjonsgitte prosjekter. Om alt skulle bli realisert vil det ifølge Tveit utløse 56 milliarder kroner i bidrag til BNP og 13200 årsverk i distriktene. I produksjon utgjør dette 3,2 TWh fornybar kraft. Med grunnrenteskatt vil det ifølge Tveit ikke bli utløst.

– Grunnrenteskatt gjør et lønnsomt prosjekt før skatt ulønnsomt etter skatt, sier Tveit.

Han påpeker at innstillingen fra utvalget setter mye på vent og gjør at arbeidet i praksis stopper opp.

– Vi får daglige rapporter om usikkerhet og stillstand. Selv om dette bare er en innstilling fra et «ekspertutvalg» er forslaget utgitt som NOU og blir som sådan tatt på ytterste alvor i bransjen. Et enstemmig Storting fastsatte for bare fire år siden skattegrensen. Nå haster det med å få avklart at dette vedtaket ligger fast, sier Tveit.

På forsiden nå

Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.
Fra 1. januar er Viken største eier i Østfold Energi, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.
Odd Emil Ingebrigtsen er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet og Tony Christian Tiller til politisk rådgiver.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Istad Kraft har kjøp virksomheten til Nesset Kraft, som har 18 ansatte og rundt 2400 nettkunder.
Det er ingen klare spor av utenlandsk påvirkning av vindkraftdebatten, slår SINTEF fast i en rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
I Drangedal kommune i Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon. Sweco står for prosjekteringen.
Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Energi Norge mener at Tina Bru er et godt valg som landets nye olje- og energiminister, og har tre ønsker til statsråden.
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.