Vermefossen. Illustrasjonsfoto: PeltonMan

– Hundrevis av småkraftverk går mot konkurs

Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Torsdag, 10 oktober, 2019 - 13:59

Årsaken er at utvalget foreslå å innføre grunnrenteskatt for alle kraftverk over 1,5 megavoltampere (MVA).

– Dette en skatt bransjen ikke tåler. Våre tall viser store underskudd for store deler av bransjen mens de med positive tall så vidt vil gå rundt, men neppe tåler flere dårlige kraftår på rad. Dette vil utradere småkraften som drivende kraft i bygdenorge. De det først går ut over er de mange tusen bønder og grunneiere som i dag enten benytter vannfallet sitt selv eller leier det ut til andre. Deretter faller selskapene på rekke og rad, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga i en pressemelding.

Foreløpige tall fra Småkraftforeninga viser følgende effekter av forslaget fra utvalget:

Bransjen utraderes
Foreninga har beregnet effekten av grunnrenteskatt for tre år: 2016, 2017 og 2018. I 2016 ville eksempelvis 140 av 200 (69 prosent) enkeltstående småkraftverk gått med et gjennomsnittlig underskudd på 640.000 etter grunnrenteskatt.

En annen måte å se det på er avkastningen i bransjen i toppåret 2018 med rekordhøye kraftpriser.

«Da var totalt overskudd etter skatt i for hele småkraftbransjen 200 millioner. Dette tilsvarer en totalavkastning på 1,3%. For tre av de siste 5 årene er totalavkastningen negativ. I disse tallene inngår anslagsvis 400 småkraftverk», skriver Småkraftforeninga i pressemeldingen.

– Denne bransjen overlever ikke effekten av Sanderud-utvalgets forslag, sier Tveit.

Stopp i nybygging
Småkraften har i dag 50 verk under bygging og en reserve på 350 konsesjonsgitte prosjekter. Om alt skulle bli realisert vil det ifølge Tveit utløse 56 milliarder kroner i bidrag til BNP og 13200 årsverk i distriktene. I produksjon utgjør dette 3,2 TWh fornybar kraft. Med grunnrenteskatt vil det ifølge Tveit ikke bli utløst.

– Grunnrenteskatt gjør et lønnsomt prosjekt før skatt ulønnsomt etter skatt, sier Tveit.

Han påpeker at innstillingen fra utvalget setter mye på vent og gjør at arbeidet i praksis stopper opp.

– Vi får daglige rapporter om usikkerhet og stillstand. Selv om dette bare er en innstilling fra et «ekspertutvalg» er forslaget utgitt som NOU og blir som sådan tatt på ytterste alvor i bransjen. Et enstemmig Storting fastsatte for bare fire år siden skattegrensen. Nå haster det med å få avklart at dette vedtaket ligger fast, sier Tveit.

På forsiden nå

Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.
Hordaland fylkeskommune frykter strømmangel og manglende klimaeffekt.
Uavklarte situasjoner i det finansielle markedet gir uforutsigbare fremtidspriser på strøm i Norden.
Scatec Solar og partnere har nå koblet det siste av seks 65 MW solkraftverk til nettet i Benban solkraftanlegg i Egypt.
Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.
Organisasjonen Fiskebåt, som arbeider for å ivareta fiskernes interesser, sier nei til havvindanlegget Hywind Tampen.
Elhub inngår IT-driftsavtale med Basefarm. Kontraktsverdien er på rundt 130 millioner kroner.
LESERINNLEGG
Å sette ned grensen for grunnrenteskett til 1,5 MVA, vil sette en effektiv stopper for all småkraft, advarer Høyre-representantene Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen i dette innlegget.
I en stall som ombygges til leiligheter utenfor Bergen skal gjenbrukte elbilbatterier sørge for intelligent energistyring.
Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Fusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK er nå formelt gjennomført.
54 relevante aktører, blant dem Østfold Energi, har i regi av Smart Innovation Norway etablert et nettverk for kunstig intelligens.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.