Vermefossen. Illustrasjonsfoto: PeltonMan

Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.

Årsaken er at utvalget foreslå å innføre grunnrenteskatt for alle kraftverk over 1,5 megavoltampere (MVA).

– Dette en skatt bransjen ikke tåler. Våre tall viser store underskudd for store deler av bransjen mens de med positive tall så vidt vil gå rundt, men neppe tåler flere dårlige kraftår på rad. Dette vil utradere småkraften som drivende kraft i bygdenorge. De det først går ut over er de mange tusen bønder og grunneiere som i dag enten benytter vannfallet sitt selv eller leier det ut til andre. Deretter faller selskapene på rekke og rad, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga i en pressemelding.

Foreløpige tall fra Småkraftforeninga viser følgende effekter av forslaget fra utvalget:

Bransjen utraderes
Foreninga har beregnet effekten av grunnrenteskatt for tre år: 2016, 2017 og 2018. I 2016 ville eksempelvis 140 av 200 (69 prosent) enkeltstående småkraftverk gått med et gjennomsnittlig underskudd på 640.000 etter grunnrenteskatt.

En annen måte å se det på er avkastningen i bransjen i toppåret 2018 med rekordhøye kraftpriser.

«Da var totalt overskudd etter skatt i for hele småkraftbransjen 200 millioner. Dette tilsvarer en totalavkastning på 1,3%. For tre av de siste 5 årene er totalavkastningen negativ. I disse tallene inngår anslagsvis 400 småkraftverk», skriver Småkraftforeninga i pressemeldingen.

– Denne bransjen overlever ikke effekten av Sanderud-utvalgets forslag, sier Tveit.

Stopp i nybygging
Småkraften har i dag 50 verk under bygging og en reserve på 350 konsesjonsgitte prosjekter. Om alt skulle bli realisert vil det ifølge Tveit utløse 56 milliarder kroner i bidrag til BNP og 13200 årsverk i distriktene. I produksjon utgjør dette 3,2 TWh fornybar kraft. Med grunnrenteskatt vil det ifølge Tveit ikke bli utløst.

– Grunnrenteskatt gjør et lønnsomt prosjekt før skatt ulønnsomt etter skatt, sier Tveit.

Han påpeker at innstillingen fra utvalget setter mye på vent og gjør at arbeidet i praksis stopper opp.

– Vi får daglige rapporter om usikkerhet og stillstand. Selv om dette bare er en innstilling fra et «ekspertutvalg» er forslaget utgitt som NOU og blir som sådan tatt på ytterste alvor i bransjen. Et enstemmig Storting fastsatte for bare fire år siden skattegrensen. Nå haster det med å få avklart at dette vedtaket ligger fast, sier Tveit.