Finansminister Siv Jensen mottok kraftskatteutvalgets rapport fra Per Sanderud for tre uker siden. Foto: Øyvind Lie

Ingenting i kraftskatteutvalgets forslag hindrer at kommuner og fylkers kraftinntekter kan opprettholdes, ifølge finansminister Siv Jensen.

I et skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen (Frp) spør Marit Knutsdatter Strand (Sp) om hvilken motivasjon lokalsamfunnene skal ha for å være vertskap for kraftanlegg søm fører med seg store naturinngrep og forsyner storsamfunnet med strøm, hvis ikke inntektene sikres.

Bakgrunnen er kraftskatteutvalgets forslag om å fjerne konsesjonskraft, konsesjonsavgift og høy eiendomsskatt for å hindre feil investeringsinsentiver.

Frykter inntektstap

Sanderud har påpekt at disse inntektene kan overføres kommunene på andre måter. Kommunene frykter imidlertid at pengene vil bortfalle ved de årlige behandlingene av statsbudsjettet.

Strand skriver i sitt spørsmål at Skjåk kommune i Oppland kan miste 27 millioner kroner mens Vang kommune i samme fylke kan miste 34 millioner kroner, som tilsvarer 16 prosent av kommunens budsjett.

I sitt svar, sendt i dag, peker Jensen på at utvalget fikk i mandat å vurdere om gjeldende skattlegging av vannkraft hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak. Hun viser til at mandatet var at utvalget skulle se bort fra virkningen av forslagene på fordeling av skatteinntekter.

«Departementet vil komme tilbake til dette etter at forslagene fra utvalget er vurderte», skriver Jensen.

Uendret syn

Til slutt understreker hun at regjeringen er opptatt av at vannkraften også i fremtiden skal gi positive ringvirkninger til lokalsamfunnene.

«Slik jeg ser det, er det ingenting i utvalgets forslag som hindrer at kraftinntektene til kommuner og fylker kan opprettholdes», skriver Jensen.

Dette er nøyaktig det samme som finansministeren uttalte i en pressemelding, og på pressekonferansen, da hun mottok rapporten for tre uker siden.