Illustrasjonsfoto: Statkraft

For kommunene i klagesaker mot vindkraftanlegg.

Det er i et brev til energiminister Kjell-Børge Freiberg at KS ber om oppsettende virkning, som betyr at planlagte utbygginger stanses mens klagen er under behandling.

Bakgrunnen for brevet er at Sandnes kommune i sin klage mot Vardafjell kraftverk har bedt om oppsettende virkning, men nå opplever at arbeid med vindparken pågår samtidig som klagen fra kommunen er under behandling.

«Når NVE tillater at arbeidet med vindkraftanlegg fortsetter, reduseres i stor grad verdien av kommunenes grunnleggende rett til å klage», skriver KS i et brev til energiministeren, som organisasjonen har publisert på sin nettside

Fortsetter arbeidet

Det var 8. oktober at Sandnes kommune klaget på vedtak om konsesjon, godkjent MTA-plan og endring av MTA-plan i et klagebrev 8. oktober.

Kommunen ba i brevet om oppsettende virkning, men opplever nå ifølge KS at arbeid med Vardefjell kraftverk pågår samtidig som klagen fra kommunen er under behandling.

«KS er opptatt av kommunenes rettsikkerhet og å bygge opp tillit mellom ulike forvaltningsorganer. Ikke minst er vi opptatt av tillit mellom forvaltningen og innbyggerne. KS mener at forutsetningene for å utvikle tillit er at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og OED har respekt for at kommuner som klager mener det er grunnlag for å gjøre det. Når NVE tillater at arbeidet med vindkraftanlegg fortsetter, reduseres i stor grad verdien av kommunenes grunnleggende rett til å klage», skriver kommunenes interesseorganisasjon.  

Irreversible skader

KS mener det i denne og tilsvarende saker må gis oppsettende virkning mens klagebehandlingen pågår.

«Utøvelse av klageretten får i realiteten liten virkning dersom NVE ikke gir oppsettende virkning. Skaden vil allerede være skjedd når klagen er ferdig behandlet. Inngrepene i naturen vil ikke være reversible», skriver KS.   

KS viser til at OED i en pressemelding i forbindelse med skrinleggingen av nasjonal ramme for vindkraft varslet at de vil skjerpe kravene til detaljplaner for å forbedre dagens praksis.

«KS ønsker slike innstramminger velkommen og vil peke på at det haster med å bygge opp nødvendig tillit til saksbehandlingen i vindkraftsaker. Vi råder Olje- og energiministeren til umiddelbart å sørge for at kommuners ønske om oppsettende virkning i klagesaker oppfylles», skriver KS.