Roan vindpark
Roan vindpark på Fosen. Foto: Ole Martin Wold/Fosen Vind

Vindkraftkommuner kan miste skatteinntekter og bli mindre positive til utbygginger hvis kraftskatteutvalgets forslag vedtas, advarer LNVK.

– Ingen kommuner vil stille seg positiv til vindkraftutbygging etter dette, sier Wenche Tislevoll, styreleder i Landssammenslutninga av Norske vindkraftkommuner (LNVK) på sin nettside.

Hun viser til forslaget fra kraftskatteutvalget, ledet av Per Sanderud, som overrakte sin rapport mandag og som etter det omtrent ikke har fått annet enn kritikk.

«Kraftskatteutvalget foreslår å vri inntektene fra kommune til stat, med andre ord å ta bort den eneste kompensasjonen en vindkraftkommune har. Det kan ikke bli mer umusikalsk enn dette», skriver LNVK.

Effektiv stopper

De skriver at utvalget hadde mulighetene til å rydde opp i skjevheten mellom skatt på vind og vann, og gi mer forutsigbare rammer både for lokalsamfunn og næringsliv.

«Men i stedet legges frem et forslag som vil sette en effektiv stopper for lokal aksept for kraftutbygging».

LNVK ser forslaget i lys av den nasjonale rammen for vindkraft.

«Først får vi forslaget til Nasjonal Ramme der lokale forhold ikke er tatt med i utredningen, et kart som ikke er annet enn et symbol på manglende distriktsforståelse og sentralt overformynderi. Så legges det frem et forslag der kompensasjonene for naturinngrepene overføres fra vertskommune til stat. Det er helt utrolig at man ikke forstår hvor fullstendig feil dette blir», skriver LNVK.

Vil ha kompensasjon

Ifølge LNVK har vindkraftkommuner gjennom lokale, demokratiske prosesser vurdert positive opp mot negative sider av en utbygging, og på tross av forskjellen mellom skatt til vindkraft og vannkraft, har man i en del tilfeller endt på et ja.

«Først og fremst på grunn av direkte skatteinntekter gjennom eiendomsskatt på kraftverk. Skatteinntektene i en kommune på 5-20 millioner pr år har vært en grei kompensasjon og gjort det mulig å bidra med lokale naturområder og naturressurser til felleskapet og det grønne skiftet», skriver LNVK.

Det burde vært åpenbart at skattepolitikken må innrettes slik at de negative sidene ved en kraftutbygging blir kompensert der inngrepet finner sted, mener LNVK.