Et ikke helt ferskt bilde fra Leikanger kraftverk. Hovudentreprenør LNS er nå stort sett ferdige i kraftstasjonshallen, og Andritz er i gang med installasjon. Foto: Sognekraft

Oljeselskapet Lundin blir medeier i Sognekrafts Leikanger kraftverk. De to selskapene skal eie 50 prosent hver av kraftverket, som starter produksjonen i 2020.

Ferdig utbygd vil Leikanger kraftverk ha en årsproduksjon på rundt 208 GWh.

Prisen Lundin må betale for sin halvdel, er 60 millioner dollar, går det fram av selskapets resultatpresentasjon for 3.kvartal

Selskapet skriver at det vil fortsette å se etter prosjekter som gjør at de har like stor elproduksjon som de har forbruk på sokkelen, hvor både Johan Sverdrup og Edvard Grieg får og skal få kraft fra land.

 – Jeg er veldig glad for at vi har fått Lundin som medeier i Leikanger kraftverk, sier Terje Bakke Nævdal, administrerende direktør i Sognekraft i en artikkel på selskapets nettside.

 Sognekraft har hele veien signalisert at selskapet ville ha med seg en medeier i Leikanger kraftverk. Salget gir Sognekraft større handlefrihet til å realisere andre potensielle kraftprosjekter de har under utvikling.

Flere interessenter

Det har ifølge selskapet vært flere interessenter.

Men det har ifølge selskapet vært avgjørende å få med en partner med et langsiktig perspektiv på industrielt eierskap. Sognekraft ser også mulighet for synergier med å samarbeide med petroleumsselskapet Lundin.

– Vi i fornybarbransjen har mye å lære av oljesektoren, og heg tror de har en del å lære av oss. Slik kan vi spille hverandre gode, sier Bakke Nævdal.

Oljeselskapet er mest kjent for å ha funnet gigantfeltet Johan Sverdrup i 2010.

15 kilometer tunnel

Den har en tunnel på hele 15 kilometer med tunnel, noe som ifølge Sognekraft gjør kraftutbyggingen mindre synlig og reduserer naturinngrepene.

Advokatfirmaet BAHR og NK Funds har bistått Sognekraft i transaksjonen.