De svært gode vindressursene i nord, som her på Raggovidda, er ikke nok vektlagt, mener Norwea. Foto: Bjarne Riesto

Norwea advarer mot kapitalflukt

Hvis ikke konsesjonsbehandlingen snart starter opp igjen.
Onsdag, 2 oktober, 2019 - 22:28

I sitt høringsinnspill til nasjonal ramme for vindkraft ber Norsk vindkraftforening (Norwea) om at konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker starter opp igjen «snarest». Siden 15. april har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stoppet behandlingen av vindkraft-søknader.

«Etter investeringene i elsertifikatmarkedet er mangel på endelige konsesjoner, snarere enn markedsmessige eller miljømessige hensyn, i ferd med å bli den største flaskehalsen for utbygging av vindkraft», skriver Norwea.

«Resultatet kan i verste fall bli kapitalflukt og kompetanseforvitring i industrien så vel som hos myndighetene. Det er ikke samfunnsmessig ønskelig med for store opphold i aktørenes aktiviteter knyttet til konsesjonsarbeid», skriver Norwea. 

Bransjeorganisasjonen ber derfor om at NVE fortsetter sitt arbeid med å behandle meldinger og konsesjonssøknader, selv om endelig konsesjonsvedtak først fattes etter at nasjonal ramme er behandlet. 

Ber om rask konklusjon

Norwea skriver at usikkerheten om utfallet av prosessen med nasjonal ramme allerede har vist seg problematisk både for utbyggerne, kraftkunder og vertskommuner.

«Det er derfor av stor betydning at OED konkluderer om nasjonal ramme så snart som mulig», heter det i uttalelsen. 

Norwea ønsker som tidligere varslet, og i likhet med mange andre i bransjen  – men til forskjell fra Statnett – at kartet som peker ut vindkraftområder skal utgå, siden de mener det skjerper konflikten i kommunene hvor vindkraften skal bygges.

Uklar vekting

Organisasjonen skriver at det tidvis er uklart hvordan NVE har vektet viktige forhold mot hverandre, og at følgende vurderinger ikke er holdbare og bør revurderes:

– De svært gode vindressursene i Nord-Norge er ikke tillagt tilstrekkelig vekt.

– Nettsituasjonen da forslaget til nasjonal ramme ble fremlagt, er tillagt for stor vekt. Statnett lanserte 28.03.19 en utbyggingsplan som skisserer at det blir bedre nettkapasitet nordpå enn det som legges til grunn ved utpekingen av de 13 områdene, hvor kun ett område i Nord-Norge kom med.

– Potensialet for avbøtende tiltak i forbindelse med eksempelvis reindrift burde vært tillagt større vekt, med de konsekvenser det har for behandling av fremtidige konsesjoner.

– Det må også tas hensyn til mulighet for næringsutvikling som kan utnytte vindkraften lokalt uten å belaste nettet. Fremstilling av hydrogen er et eksempel på slik næringsutvikling.

Etterlyser forutsigbarhet

Energi Norge har også levert høringsuttalelse, og også de anbefaler å ikke peke ut kartområder hvor vindkraft kan bygges. De er også enige med Norwea i at kunnskapsgrunnlaget fra arbeidet med rammen bør videreutvikles og omsettes i forbedrede konsesjonsprosesser.

De er også enige i at konsesjonsbehandlingen må gjenopptas.

«Uavhengig av videre prosess for nasjonal ramme må NVE gjenoppta behandlingen av konsesjoner som har vært stanset siden 15. april. Dette under henvisning til forutsigbarhet og kontinuitet for forvaltning, kraftselskaper og leverandører. Regjeringen bør konkludere om nasjonal ramme så snart som mulig», skriver  Energi Norge.

På forsiden nå

Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.
Hordaland fylkeskommune frykter strømmangel og manglende klimaeffekt.
Uavklarte situasjoner i det finansielle markedet gir uforutsigbare fremtidspriser på strøm i Norden.
Scatec Solar og partnere har nå koblet det siste av seks 65 MW solkraftverk til nettet i Benban solkraftanlegg i Egypt.
Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.
Organisasjonen Fiskebåt, som arbeider for å ivareta fiskernes interesser, sier nei til havvindanlegget Hywind Tampen.
Elhub inngår IT-driftsavtale med Basefarm. Kontraktsverdien er på rundt 130 millioner kroner.
LESERINNLEGG
Å sette ned grensen for grunnrenteskett til 1,5 MVA, vil sette en effektiv stopper for all småkraft, advarer Høyre-representantene Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen i dette innlegget.
I en stall som ombygges til leiligheter utenfor Bergen skal gjenbrukte elbilbatterier sørge for intelligent energistyring.
Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Fusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK er nå formelt gjennomført.
54 relevante aktører, blant dem Østfold Energi, har i regi av Smart Innovation Norway etablert et nettverk for kunstig intelligens.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.