Illustrasjonsfoto: Øyvind lie

NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.

Eidsiva Nett søkte i 2016 om å omklassifisere 132 kV-forbindelsen mellom Minne i Norge og Charlottenberg i Sverige fra transmisjonsnett til regionalnett.

I et varsel om vedtak, som Energiteknikk har sett, varsler NVE at forbindelsen skal forbli klassifisert som transmisjonsnett.

Påvirker prisen

Begrunnelsen er at forbindelsen oppfyller vilkårene i energiloven om å ha «vesentlig betydning for driften» av det øvrige transmisjonsnettet, siden forbindelsen inngår i fastsettelse av handelskapasiteten mellom prisområdene NO1 og SE3 og kan påvirke kraftprisen mellom disse to områdene.

Linjen er i dag transmisjonsnett, men eies av Eidsiva Nett. Bakgrunnen for saken er at alle anlegg klassifisert som transmisjonsnett må eies av en transmisjonssystemoperatør (TSO), i Norges tilfelle Statnett. Dette har ført til en rekke lignende prosesser rundt om i landet.

Statnett har ment at Minne-Charlottenberg bør omklassifiseres til regionalnett. De skriver at forbindelsens viktigste funksjon er knyttet til drift og utvikling av Eidsiva Netts regionalnett.

Komplisert grensesnitt

Ifølge Statnett påvirker linjen i visse situasjoner markedsprisen.  Men de legger vekt på at det vil bli et komplisert eiergrensesnitt og fordyrende drift og vedlikehold dersom forbindelsen forblir transmisjonsnett og Statnett må overta eierskap.

Statnett mener også det er et argument for å omklassifisere forbindelsen til regionalnett at den verken inngår i transmisjonsnettet på svensk side eller eies av den svenske TSOen Svenska kraftnät.

Statnett har ment at siden forbindelsen tidvis påvirker markedsprisen, bør den uansett inngå i kapasiteten som gis til døgnmarket, og de forutsetter at det er mulig å finne en løsning der Statnett har utenlandskonsesjonen og setter kapasiteten, mens forbindelsen inngår i regionalnettet med Eidsiva Nett som eier.

Prispåvirkning avgjorde

NVE sier nei, og det er prispåvirkningen som er avgjørende.

«Etter vår vurdering er en forbindelse som inngår ved fastsettelse av kapasitet mellom budområder vesentlig for transmisjonsnettet. Vi mener derfor Minne-Charlottenberg har vesentlig betydning for driften av transmisjonsnettet og ikke skal omklassifiseres til regionalnett», konkluderer direktoratet.

Statnett og Eidsiva nett har fått frist til 14. oktober med å uttale seg om forhåndsvarselet.