Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen tar over som departementsråd i OED etter Elisabeth Berge. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.

Eriksen etterfølger Elisabeth Berge, som har vært departementsråd i Olje- og energidepartementet (OED) siden 2004, skriver OED på sin nettside.

Eriksen, født i 1973, kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i OEDs Energi- og vannressursavdeling, en stilling han har hatt siden 2014.

Departementsråden er departementets høyeste faste embedsmann, og skal avlaste og være rådgiver for statsråden i arbeidet med ledelse og samordning av departementets arbeid.

Eriksen begynte å jobbe i OED som førstekonsulent og rådgiver i energiseksjonen i 1999, og har siden gått gradene i departementet, men avbrutt av et opphold på Statsministerens kontor fra 2011 til 2014.

Eriksen er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo.

Det var 16 søkere til stillingen, hvorav 5 var kvinner, viser listen over søkere.