Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie

60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».

«Undertegnede selskaper er av den klare oppfatning at regjeringen nå må levere på regjeringserklæringens punkt om likere nettleie for alle forbrukere», heter det i oppropet.

Vi trenger en reell utjevning som hensyntar at det er store forskjeller i topografi, geografi og antall kunder å fordele regningen på, påpekes det videre.

«I dagens urettferdige prissystem er nettleien dyrere i Sogn og Fjordane der det flyter over av kraft, enn i Oslo uten nevneverdig kraftproduksjon. Slik kan det ikke fortsette», skriver krever de 69 selskapene i sitt opprop (se hvilke nederst i saken).

Det vises til at det i regjeringserklæringen heter at regjeringen skal «utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett».

Olje- og energi departementet har bedt NVE legge frem alternative muligheter for likere nettleien innen 4. november i år.

Bønn om rettferdighet

I den anledning ber selskapene om at følgende forhold tas hensyn til:

– Nettkunder av selskaper med relativt få kunder, krevende topografiske og klimatiske forhold har som hovedregel høyere og tidvis langt høyere nettleie enn gjennomsnittsleien i Norge. Disse selskapenes kunder må tilgodeses med lavere nettleie.

– Det er kun deler av kostnadene nettkundene møter, som nettselskapene kan påvirke gjennom økt effektivitet. Dette betyr at selv svørt effektive selskaper som Nord-Salten kan ha blant landets høyeste nettleie. Dette er «urimelig og urettferdig».

– Enkelte selskaper tar nasjonalt ansvar for elektrifiseringen av Norge, blant annet gjennom tilrettelegging for ny produksjon og tilknytting av batteriteknologi for fergetrafikk. Disse kostnadene ligger i stor grad igjen lokalt og betales av de lokale nettselskapets kunder. Dette er «urimelig og urettferdig».

– Det er «urettferdig og urimelig» at områder med mye kraftproduksjon med påfølgende kort vei til kraften er områder med landets høyeste nettleie, så som i Sogn og Fjordane.         

Oppropet ber om en bærekraftig modell uavhengig av årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

«Det bes om at det gjennomføres en reell utjevning av nettleien, der forskjellen i nettleien mellom de dyre og mindre dyre områdene i Norge nærmer seg hverandre i betydelig grad», avsluttes oppropet.

Disse selskapene har signert:

Årdal Energi Nett

Odda Energi Nett

Ren Røros

Ballangen Energi

NEAS

Aurland Energiverk

Energiselskapet Hardanger

Finnås Kraftlag

Hurum Energi

Lærdal Energi

Nesset Kraft

Valdres Energi

Nordsalten Kraft

Drangedal Everk

Sognekraft

Rakkestad Energi

Trollfjord

Rauland Kraftforsyningslag

Modalen Kraftlag

Flesberg Elektrisitetsverk

Kragerø Energi

Lofotkraft

Fusa Kraftlag

Hemsedal Energi

Rollag Elektrisitetsverk

Luostejok Kraftlag

Hålogaland Kraft

Repvåg Kraftlag

Skjåk Energi

Uvdal Kraftforsyningslag

Andøy Energi

Sogn og Fjordane Energi

Alta Kraftlag

Bindal Kraftlag

Meløy Energi

Vang Energiverk

Krødsherad Everk

Svorka Energi

Sunndal Energi

Hallingdal Kraftnett

Ustekveikja Energi

Gudbrandsdal Energi

Trøgstad Elverk

Hjartdal Elverk

Notodden Energi Nett

Stryn Energi

Rauma Energi

Austevoll Kraftlag

Øvre Eiker Nett

Midt-Telemark Energi

Ymber

Sykkylven Energi

Luster Energiverk

Tinn Energi

NTE

Hammerfest Energi