vindturbin

Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.

– Det skulle være et konfliktdempende tiltak, det har det ikke vært med de svarene vi ser. Derfor har vi tenkt til å legge vekk denne nasjonale rammen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Det har kommet inn over 5000 høringssvar siden høringsfristen gikk ut 1.oktober. De aller fleste svarene var negative. 49 av 56 kommuner som svarte, sa tydelig nei til vindturbiner, skriver NRK.

Varsler endriinger

Energiminister Kjell-Børge Freiberg snakket om avgjørelsen på NVEs Energidager torsdag.

– Regjeringen ønsker ikke å gjennomføre forslaget for nasjonal ramme med de 13 utpekte områdene, sa Freiberg på konferansen, hvor Energiteknikk er til stede.

I det videre arbeidet vil regjeringen gå gjennom konsesjonsprosessene.

– Vi har et godt system i dag, men vi ser samtidig at det kan forbedres. Blant annet vil vi vurdere hvordan vi bedre kan håndtere natur- og miljøhensyn. Samtidig som det er nødvendig å bruke den mest oppdaterte teknologien, er det en utfordring hvis det tar for lang tid fra konsesjon gis til bygging startes. Derfor kommer vi til å korte inn på denne tiden, sa Freiberg.

Venter med konsesjonsbehandlingen

Selv om NVE har strammet inn og skjerpet kravene til detaljplaner, kommer regjeringen også til å se videre på det også.

– Så kommer vi til å oppdatere de retningslinjene som er der for lokalisering av vindkraft. Når det gjelder å ta opp igjen konsesjonsbehandlingen av vindkraft, vil vi avvente dette til det pågående arbeidet er avklart, sa Freiberg.

– Så skjønner jeg at utbyggerne er utålmodige. Det er snakk om store investeringer, men jeg mener også at dette vil være til det beste for bransjen, sa energiministeren.

NVE: Fullt forståelig

NVE-sjef Kjetil Lund kommenterer avgjørelsen slik.

– Det har vært sterke reaksjoner på kartet i høringen. Med alt engasjementet som kartet har skapt, er det fullt forståelig at man ikke vil basere det videre arbeidet på dette kartet. Det vesentligste med nasjonal ramme er at vi nå har et vesentlig bedre kunnskapsgrunnlag om vindkraft. For det videre arbeidet er denne kunnskapen det viktigste, sier Lund i en pressemelding.