Per Sanderud la torsdag fram kraftskatteutvalgets rapport for LVK i Folkets hus i Oslo. Foto: Øyvind Lie

– Med din logikk kan en utnytte våre kommuner og sette en strek over avtalen når du måtte ønske, sa Odda-ordfører Roald Aga Haug til Per Sanderud, som møtte LVKs medlemmer torsdag.

Per Sanderud la torsdag fram kraftskatteutvalgets rapport for flere hundre av Landssamanslutninga av Vasskraftkommunars (LVK) medlemmer i Folkes hus på Youngstorget i Oslo.

På forhånd hadde LVK kalt utvalgets forslag både «dramatisk», «historieløst» og «en krigserklæring». Sanderud har nemlig foreslått å fjerne både konsesjonskraft og konsesjonsavgift og normalisere, altså senke, eiendomsskatten for vannkraftverk.

Dette vil isolert sett føre til bortfall av inntekter på mellom 3 og 4 milliarder kroner for kommunene.

– Stusselig spill

Ved siden av scenen rullet tall nedover på en stor skjerm. De viste hvor mye hver enkelt kommune i hvert enkelt fylke ville tape på forslaget. 

Åmot-ordfører Ole Gustav Narud var ikke nådig i sin kritikk.

– Dette gir en voldsom omfordeling til ugunst for distriktene. Det blir ikke noen verdier tilbake i distriktene med denne politikken. Dette er et stusselig spill å være vitne til, sa Narud.

Odda-ordfører Roald Aga Haug holdt på formene, og takket Sanderud for å komme og presentere rapporten.

– Men hadde du kommet til min kommune og leid deg husvære eller bygslet tomt, hadde jeg krevd forskuddsbetaling for hele oppholdet, i en stor kontantsum, med evigvarende verdi. For med din logikk kan en utnytte våre kommuner, men sette en strek over avtalen når du måtte ønske det. Og du vil kunne bo videre så lenge du vil, gratis. Slik er du en farlig mann for oss dessverre, sa Haug.

Fjellområdene rasert

Han viste til at Ullensvang kommune (gamle Odda, Ullensvang og Jondal) vil tape 125 millioner kroner hvert år hvis inntektene faller bort.

– Jeg tør ikke tenke på hvor mye det er i evighetens perspektiv, sa han.

– Fjellområdene vil være nedbygd, neddemt, rasert og tørrlagt uten at den lovte lokale verdien er intakt. Og arbeidsplassene er sentralisert i kraftverkene våre, og kraften er kommersiell, slik at det i dag ikke er noen fordeler av å ha lokale kraftverk til den lokale industrien, sa Haug.

– Det jeg synes er farlig er at når du sier at kommunen skal få like mye og at de blir kompensert. Jeg vil vite hvor mye kommunen min får i en slik kompensering, og hvordan vi skal sikre at de historiske rettighetene blir sikre for all fremtid, sa Haug.

Ikke tape en krone

Sanderud sa han forsto usikkerheten hos kommunene, men understreket at utvalget ikke hadde sagt at kraftkommunene skal få reduserte inntekter.

– Vi har ikke sagt at dere skal tape en krone. Vi kan gjennom inntektssystemet for kommunene gjenspeile dette identisk som det er i dag. Så kan det hende at det skaper usikkerhet i forbindelse med at dette kommer til Stortinget hvert år. Det skjønner jeg. Men det finnes alternativer til dette, men det har ikke vært vår oppgave å se på, sa Sanderud, og oppfordret til å tenke nærmere på hvordan dette kunne løses.

Han mente systemet er modent for endring for å gi mer riktige insentiver til investering.

– Man kan ikke drive inntektsfordeling gjennom ethvert virkemiddel i staten. Da blir det et virvar og mangel på effektivitet som jeg tror alle i Norge vil lide av, sa den tidligere NVE-sjefen.