Slik kan Freyrs framtidige batterifabrikk i Mo i Rana se ut. Illustrasjon: Norconsult

Siemens og FREYR med batteri-avtale

Siemens støtter FREYR som teknologipartner for å utvikle lavkostnadsproduksjon av grønne battericeller i Norge.
Torsdag, 24 oktober, 2019 - 15:45

Siemens og FREYR har signert en intensjonsavtale der Siemens skal støtte FREYR med sin ekspertise, automasjon og programvareportefølje, samt systemer for elektrisk infrastruktur, ifølge en pressemelding fra FREYR.

Selskapet planlegger å bygge en storskala battericelleproduksjon i Norge basert på fornybar energi fra vann- og vindkraft. De vil utvikle et kombinert 32 + 2 GWh litiumionbatterianlegg i Mo i Rana og en 600 MW vindpark på Sjonfjellet i Rana og Nesna kommuner i Nordland.

Siemens vil i innledende fase støtte FREYRS utviklingsplaner gjennom felles utvikling av en digital tvilling til FREYRs planlagte fabrikk for battericelleproduksjon, noe som vil gi avansert virtuell simulering av eksisterende og fremtidige battericelleløsninger.

Siemens vil også støtte utviklingen av elektrisk infrastruktur fra kraftnettet til fabrikken, og FREYR planlegger å benytte Siemens’ automasjonsportefølje som grunnlag for battericelleproduksjonen.

Produksjonen på 32GWH-linjen skal rettes mot det eksponentielt voksende markedet for elektriske kjøretøy og maritime fartøy i Europa, mens produksjonen på 2GWh-linjen rettes mot markedsnisjer som lagring av kraft. Produksjonen på 2GWh kan også benyttes til å tilby skaleringstjenester for de beste fremtidige battericelleteknologiene i industriell skala, ifølge meldingen.

Siemens og FREYR vil også utforske spesifikt samarbeid som inkluderer hvordan man kan optimalisere design og energiflyt for anerkjente og fremtidige teknologier og hvordan man mest effektivt kan integrere og digitalisere hele battericelleproduksjonens verdikjede.

 

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.