Lilla kabel viser kraft fra land til første byggetrinn av Johan Sverdrup-utbyggingen etablert i 2018. Gul kabel viser kraft fra land til andre byggetrinn av Johan Sverdrup-utbyggingen og områdeløsningen for Utsirahøyden fra og med 2022. Oransje kabel viser kraft fra land til Sleipner feltsenter og tilknyttede felt som nå er planlagt fra slutten av 2022. Sort kabel viser eksisterende kabler på Sleipner feltsenter og til Gudrun-plattformen. Illustrasjon: Equinor

Kraftkablene til Utsirahøyden får maksimal utnyttelse, ved at det også lages en avstikker til Sleipner-feltet.

Som kjent skal Johan Sverdrup-feltet fra 2022 forsyne feltene Gina Krog, Ivar Aasen og Edvard Grieg med landkraft.

Det skal skje gjennom en kabel fra land på 100 MW som allerede er bygget og en ny kabel på 200 MW.

200 MW

Lisenspartnere i området har nå blitt enige om å maksimere utnyttelse av kraft fra land til området ved også å legge til rette for delelektrifisering av Sleipner feltsenter, skriver Equinor i en pressemelding

– Når vi nå legger opp til å delelektrifisere Sleipner og tilknyttede felt, maksimerer vi utnyttelsen av områdeløsningen for kraft fra land til Utsirahøyden, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor, i pressemeldingen.

Den opprinnelige områdeløsningen for kraft fra land til Utsirahøyden omfatter feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Gina Krog og Ivar Aasen. Kraft fra land til områdeløsningen er en del av andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen og «blir utviklet med en tilleggskapasitet på 35 MW for å kunne dekke ytterligere kraftbehov framover», skriver Equinor i pressemeldingen.

Selskapet understreker overfor Energiteknikk at denne tilleggskapasiteten utvider fase 2 fra 165 MW til 200 MW.

Kraftuttaket til sokkelen er relativt jevnt. Når forbruket etter hvert nærmer seg 300 MW, vil det derfor innebære et årlig forbruk på om lag 2,5 TWh.

Edvard Grieg helelektrifiseres

Enigheten blant lisenspartnerne som nå er forhandlet fram, legger opp til at Sleipner feltsenter, sammen med Gudrun-plattformen og andre tilknyttede felt, vil kunne forsynes med kraft fra land for å dekke deler av sitt kraftbehov.

Denne løsningen sikrer også at Edvard Grieg-plattformen, operert av Lundin Norway, kan dekke hele sitt kraftbehov med kraft fra land, slik at begge gassturbinene på plattformen stenges.

Utslippsbesparelser fra områdeløsningen til Utsirahøyden er estimert til mer enn 1 million tonn CO₂ i gjennomsnitt per år. Ytterligere reduksjon i utslipp ved å delelektrifisere Sleipner er mer enn 150.000 tonn CO₂ årlig.

Løsningen for Sleipner feltsenter innebærer at Sleipner legger en kraftkabel til Gina Krog-plattformen som kobles opp til områdeløsningen til Utsirahøyden med egen kraftkabel innen slutten av 2022.

Behovet for kraft fra land kan i enkelte perioder være større enn kapasiteten i områdeløsningen. I slike perioder vil Sleipner kjøre gassturbiner for å dekke underskuddet.

Investeringsbeslutning neste år

Næringslivets NOx-fond bidrar med opptil 430 millioner kroner for å kunne realisere delelektrifiseringen av Sleipner og de tilknyttede feltene.

Partnerne i Sleipner-lisensen planlegger en endelig investeringsbeslutning i løpet av andre kvartal 2020.

– Løsningen selskapene har funnet er svært positiv. Sleipner får kraft fra land fra oppstart av områdeløsningen i 2022. I tillegg vil hele Grieg-feltets kraft- og varmebehov dekkes med kraft fra land. Samlet vil hele ti felt få kraft fra land gjennom områdeløsningen, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i en pressemelding.

 

FAKTA OM KRAFT FRA LAND VIA JOHAN SVERDRUP-FELTET 

  • Unngåtte klimagassutslipp fra Johan Sverdrup-feltet som følge av kraft fra land utgjør 620.000 tonn CO₂ i årlig gjennomsnitt over feltets levetid.
  • Områdeløsningen til Utsirahøyden vil redusere utslipp fra Gina Krog tilsvarende 100.000 tonn CO₂ årlig, Edvard Grieg tilsvarende 200.000 tonn CO₂ årlig, og Ivar Aasen tilsvarende 100.000 tonn CO₂ årlig.
  • Ytterligere utslippsbesparelser fra Sleipner og tilknyttede felt er estimert til mer enn 150.000 tonn CO₂ i gjennomsnitt per år.
  • Områdeløsningen til Utsirahøyden var opprinnelig planlagt for de fire feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog. Nå vil i tillegg ytterligere seks felt – og totalt ti felt – motta kraft fra land fra områdeløsningen: Sleipner, Gudrun, Utgard, Gungne, Sigyn og Solveig.
  • Lisensene som nå vil få kraft fra land fra områdeløsningen er opererert av Equinor, Lundin Norway og Aker BP. I tillegg har Petoro, Total, OMV, Wintershall, Spirit Energy, Neptune Energy, OKEA, KUFPEC, PGNiG, ExxonMobil, Lotos og Repsol eierandeler i ett eller flere av de aktuelle feltene.

Kilde: Equinor