Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft har levert et rekordsterkt kvartalsresultat. Foto: Tore Halvorsen

Statkraft fikk et underliggende driftsresultat på 2899 millioner kroner i tredje kvartal, 219 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor. Men svekket krone førte til negative valutaeffekter på 912 millioner kroner.

Økningen skyldtes hovedsakelig forbedret resultat fra markedsoperasjoner. Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 34,7 EUR/MWh, en nedgang på 31 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018.

Statkrafts totale kraftproduksjon var 14,9 TWh, en økning på 1,8 TWh. Økningen i produksjon var hovedsakelig relatert til gasskraft.

– Forbedringen i driftsresultatet i et marked med lavere kraftpriser gjenspeiler god drift og robusthet i Statkrafts virksomhet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en børsmelding.

Endrede forventninger

Statkrafts langsiktige forventninger til kraftmarkedet har endret seg. Det har ført til både nedskrivninger og reversering av tidligere nedskrivninger. Nettoeffekten var positiv med 133 millioner kroner. En svekkelse av norske kroner mot euro førte til negative valutaeffekter på 912 millioner kroner, som i hovedsak var urealiserte.

Kvartalets resultat etter skatt ble 656 millioner kroner. Dette var en nedgang på 609 millioner kroner. Kontantstrøm fra drift nådde 8429 millioner kroner i kvartalet. Underliggende driftsresultat hittil i år er 11 948 millioner kroner, som er 1879 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor.

Vind i Brasil

Resultat etter skatt hittil i år er 7531 millioner kroner. Dette er 4287 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor, som inkluderte 7125 millioner kroner i salgsgevinster.

I oktober deltok Statkraft i en auksjon i Brasil og fikk tildelt kraftkontrakter som gir grunnlag for utbygging av om lag 500 MW vindkraft.

– Auksjonsresultatet demonstrerer Statkrafts konkurransedyktighet innen vindkraft, og gir grunnlag for en stor vindkraftutbygging i Brasil, sier Rynning-Tønnesen.